Venner, indsigt og afklaring i nye rammer

AS5I0027(1)

10. klasse befinder sig godt blandt ungdomsuddannelserne på Lemvig Gymnasium 

Tekst: Helle Ringgaard . Foto: Henrik Vinther Krogh


Thea Rose Jensen og Sara Søndergaard Jensen ved, hvad de skal efter sommerferien: de skal i 2. g. på Lemvig Gymnasium. Thea på STX og Sara på HHX. Den fremtid var de langt fra sikre på, da de forrige sommer sammen med 50 andre elever i 10. klasse for første gang gik ind til en dagligdag bag de røde mursten på Romvej. Lemvig Kommunes første årgang, som var rykket fra kendte folkeskolerammer på Christinelyst Skole og ind blandt ungdomsuddannelserne på Lemvig Gymnasium. Faktisk var Thea og Sara usikre på meget dengang – bortset fra at de ikke ville på efterskole; efter skole ville de direkte hjem til henholdsvis Harboøre og Thyborøn. Deres familier følte dengang, at det nok havde været bedre, hvis de trygt kunne være blevet i folkeskolen. De stemte ’Nej’ til flytningen, da kommunen lagde en føler ud.

”Jeg var også ret sikker på, at jeg ikke skulle i gymnasiet. Jeg er ordblind, og det som mine storesøstre fortalte om STX her og HTX i Holstebro var ikke noget for mig. Så jeg tog den linje, som hed Flex10, hvor vi blev introduceret for erhvervsuddannelser. Og kun for dem”, fortæller Sara Søndergaard Jensen.

Én uges brobygning til EUX Business blev afgørende for, at hun nu går på handelsgymnasiet.

”Vi var fire piger i en kæmpe drengeklasse, så der var ikke så mange interessante fag for os, når vi kom ud på erhvervsuddannelserne. Men på EUX virkede handel spændende, så jeg tog til åbent hus-arrangement på HHX. Tryghed er en stor ting for mig, så jeg ville hellere begynde på noget, hvor jeg kunne blive et kendt sted i tre år end at skulle ud på en arbejdsplads allerede efter to år”, fortæller Sara Søndergaard Jensen.

AS5I0118

Fleksible forløb

Teamet bag 10. klasse har lyttet og lært af tilbagemeldingerne som hendes. I stedet for en fast og samlet erhvervsrettet eller boglig pakkeløsning bliver de unge nu løbende præsenteret for tilbud, alt efter hvor de står – og hvor de undervejs rykker sig til - i afklaringsprocessen om deres skridt videre i livet, når folkeskolen slipper sit tag.

”Eleverne lægger løbende individuelle planer med deres kontaktlærer og uddannelsesvejlederen. Hverken to elevforløb og eller to skoleår bliver ens, tror jeg”, fortæller Ilse Marie Venneberg.

Hun havde tidligere erfaringer både som underviser i 10. klasse og uddannelsesvejleder, da hun for snart tre år siden søgte ind som del af holdet på fire folkeskolelærere med bred og alsidig baggrund, som skulle skabe strukturen for sidste årgang i nye omgivelser blandt Lemvigs ungdomsuddannelser.

AS5I0196

Social styrke

”Der var mange bekymringer, om vores elever nu kunne finde sig til rette med at være de yngste her i stedet for de ældste i folkeskolen. Om de ville blive små og klemt blandt store, halvvoksne 3.g’er. Det kunne vi fuldstændig have sparet os! 10. klasse føler sig lige så hjemme i kantinen og resten af huset som alle andre. De deltager i morgensamling, fællesarrangementer og fester – og de elsker det!”, siger Ilse Marie Venneberg.

Sara og Thea delte bekymringerne – og bekræfter erfaringerne.

”Jeg kendte ingen i klassen, og kun nogle få på gymnasiet, så jeg var meget nervøs på forhånd. Også for om vi ville blive set ned på i hierarkiet? Men 10. klasse er bare med i alt. Og man møder mange flere mennesker på gymnasiet, end de gjorde dengang på Christinelyst, hvor 10. klasse var meget for sig selv. Jeg begyndte også at vide, hvem folk i Lemvig var, når jeg mødte dem til fester eller i byen. Det var godt at komme ud af de vante folkeskolerammer og lære at møde nye mennesker, inden jeg begyndte på STX”, fortæller Thea Rose Jensen.

”Vi fik et godt sammenhold. Alle kunne med alle, så man turde sige noget og stå ved sin mening. Det er dejligt, at vi kan holde ved vores venner fra sidste år her. Det er sværere for dem, som var på efterskole. Deres 10. klasses venner er spredt over hele landet, og de begyndte på gymnasiet uden at kende stedet og hverdagen”, supplerer Sara Søndergaard Jensen.

AS5I0014

Flere og længere broer

Brobygning er der nu sat mindst tre hele uger af til i 10. klasse. Lemvig Gymnasium huser selv fire ungdomsuddannelser under samme tag (den erhvervsfaglige grunduddannelse EUD, den to-årige EUX som i kombination med en elevplads fører til en erhvervsfaglig studentereksamen, handelsgymnasiet HHX og det almene gymnasiums STX). 

Derudover bygges broerne primært i retning af det tekniske gymnasium (HTX) og erhvervsuddannelserne på UCH i Holstebro og hf i Nørre Nissum. Her deltager eleverne efter egne ønsker i undervisningen og prøver så at sige fagene på. ’Afsætning’ kan være svært at forholde sig til, når det aldrig før har stået på ens skoleskema.

”Ved at være på gymnasiet og i samarbejde med gymnasielærerne kan vi også tilbyde eleverne nogle anderledes valgfag end i folkeskolen. Marketing og Branding, for eksempel. Fysik bliver også et andet fag, når man møder det i et laboratorium.”

”Men vores opgave er ikke at skaffe elever til Lemvig Gymnasium. Vi skal åbne de unges øjne for deres egne styrker, fagligt, personligt og socialt, samtidig med at vi præsenterer dem for den bredest mulige palet af tilbud”, understreger Ilse Marie Venneberg.

Unge med mest mod på livet væk fra bøgerne kigger mere i retning af praktikforløb i lokale virksomheder og hos håndværksmestre. Enten en uge ad gangen eller en dag om ugen over en længere periode.

Et pusterum

Eleverne i Lemvigs 10. klasse er en sammensat flok. De kommer fra alle kommunens fem overbygningsskoler. Nogen senere end andre, fordi efterskolelivet blev for intenst. Nogle er fagligt stærke, men savner selvtillid og retning. Eller et mere flydende dansk. Andre mangler et fagligt løft - eller tid og ro til at rette sig ud efter en skolegang krøllet sammen af svære vilkår, indeni, hjemme eller i skolen. 

”Vi mærker også, at de er ’corona-børn’. De har brug for flere pauser og plads til at trække sig tilbage, være sig selv og lade op til at blive udadvendte igen. Det er anderledes end tidligere. Jeg blev superglad, da en af eleverne en dag kommenterede, at ’10. klasse er også et sted, hvor man kan trække vejret!’. Det har de brug for.”, siger Ilse Marie Venneberg.

Onsdage er ikke-boglige med praktik, valgfag, idræt, projekter, virksomhedsbesøg eller gæstelærere. Et pusterum, der lige som ugens andre dage slutter klokken halv to. På den måde er eleverne sikret tid til at passe de fritidsjob, som skolen kraftigt opfordrer til. Opgaver og ansvar blandt kolleger på en arbejdsplads er med til at modne og styrke selvtilliden.

Skoletræthed er velkendt i 10. klasse. Af mange grunde. Det kan ændre sig.

AS5I0062

På rette sted

”I folkeskolen hører man ikke andet end, hvor svært gymnasiet er, og hvor meget man skal tage sig sammen. Så ser man jo bare tre år foran sig, hvor man ikke laver andet end lektier. Men når man så er her og går på gangene, ser folk hygge sig med gruppearbejde og stadig have et liv, bliver det mindre skræmmende. Jeg elsker det sociale liv på gym – og fagligt er det altså ikke nær så svært, som de skræmmer en med,” siger Thea Rose Jensen. 

Også lærerne på ungdomsuddannelserne mærker en forandring.

”Eleverne, som bliver her efter 10. klasse, er hjemmevante og deltager aktivt i undervisningen fra første dag. De er modne og bevidste om deres valg, siger Stinne Asta Valentin, som underviser i dansk, religion og kulturforståelse.

I år er ingen af Lemvig Gymnasiums nuværende 1. g’ere med 10. klasses baggrund sprunget fra deres ungdomsuddannelse. Til gengæld kan de, som kom for tidligt i gang eller ikke trivedes med deres første valg, nu blive på Lemvig Gymnasium. Dropper man ud af 1. g., kan man finde sine ben og lysten til at gå en ny retning i 10. klasse uden at forlade fællesskabet med sine venner.

Ilse Marie Venneberg har absolut heller intet ønske om at hente 10. klasse ud af de nuværende rammer. Det eneste hun savner, er et skolekøkken, hvor lærere og elever kan lave mad sammen, og et lettilgængeligt værksted udstyret med hammer og høvlebænk. Foreløbig er et Makerspace, værksted for digital teknologi og håndværk, i støbeskeen.

Artiklen er produceret i samarbejde med 
Lemvig Gymnasium

AS5I0091

Fakta

10. klasse er et afklaringsår mellem folkeskolens afgangseksamen og videre erhvervs- eller ungdomsuddannelse

10 klasse på Lemvig Gymnasium er også:

  • skoledage som slutter kl. 13.30
  • to ture: en til København og en til udlandet med til morgensamlinger, fælles aktiviteter, fredagscafé og fester
  • gratis adgang til gymnasiets træningscenter efter skoletid

Lemvig Gymnasium tæller 373 elever i skoleåret ’22/’23:

45 i 10. klasse
13 på EUD, 15 på EUX, 100 på HHX, 200 på STX

Arrangementer
23. juni 2024
Bovbjerg Fyr, Ferring kl. 18.00
Sankt Hans menu på fyret
Fyrets grillmenuTraditionen tro byder vi på grillmenu mod forudbestilling Sankt Hans aften fø...
23. juni 2024
Bovbjerg Fyr, Ferring kl. 18.00
Sankt Hans på Bovbjerg Fyr
Fyrets grillmenuTraditionen tro byder vi på grillmenu mod forudbestilling Sankt Hans-aften fø...
23. juni 2024
Harboøre Centeret, Harboøre kl. 15.00
Sankt Hans
Vi glæder os til at se jer i Æ HYT ved Harboøre Centeret fra kl. 15.00 - hvor der er grati...
23. juni 2024
Lemvig Sejlklub, Lemvig fra kl. 14.00
Skt. Hans i Lemvig Sejlklub
14.00-16.30: Åbent hus i sejlklubbenSejlads, windsurf, SUP, vinterbadning i iskar, vildmarksbadDe...
Se alle arrangementer