Solceller og biodiversitet i skøn forening

Skovgaard_energy_solceller_13
84.000 nye solpaneler skyder lige nu op ved Ramme i den nye Solcellepark Vejling.  Et unikt samarbejde mellem Skovgaard Energy og Danmarks Naturfredningsforening skal sikre, at også biodiversiteten får et stort løft i området.

Tekst: Kamilla Husted Bendtsen . Foto: Mikkel Jézéquel, John Clausen

Han var ikke glad for det, da han hørte det.

Planerne om de 90 hektar med solceller midt i det helt særlige, bakkede istidslandskab mellem Ramme Dige og Rom skurrede i John Clausens ører.

Han er formand for Danmarks Naturfredningsforening (DN) i Lemvig.

"Vi må hellere anke! Det må vi da have stoppet på en eller anden måde", var hans første indskydelse.

Men sådan gik det ikke. DN og firmaet bag solcelleplanerne, Skovgaard Energy, fik i stedet kontakt med hinanden.

"Traditionelt set har der nok altid været lidt berøringsangst for at inddrage naturfredningsforeningen i vores processer", siger Uffe Christensen, der sidder på den anden side af bordet som projektudvikler hos energiproducenten.

Men denne gang tog et nyt samarbejde sin begyndelse.

Allerede tidligt i processen blev de første kopper kaffe drukket, og en plan for en solcellepark, der samtidig gav et stort løft til naturen og biodiversiteten, tog sin form.
Skovgaard_energy_solceller_03

Et grønt kompromis

Skovgaard Energy er i gang med noget unikt på verdensplan: Et anlæg der kan producere grøn ammoniak og selv tilpasse produktionen efter mængden af strøm, der er tilgængelig. Anlægget skal leve af den overskudsstrøm, der opstår ved vind- og solenergi, så det ikke går til spilde, som det ofte er tilfældet i dag. Anlægget skal bruge både vindmøller og solceller, og i stedet for at bygge begge dele et nyt sted, valgte man at lægge solcelleparken ved Ramme på gården Vejlings marker. Her stod i forvejen seks vindmøller ejet af Skovgaard Energy.

Danmarks Naturfredningsforening kunne godt se fornuften på den ene side. På den anden side sad Skovgaard Energy med en udfordring:

"Der er stort behov for grøn energi, men det kan ikke undgås, at anlæggene fylder i landskabet. Man kan ikke skjule dem, de er meget synlige. Vi ville rigtig gerne, hvis man kunne integrere dem godt i landskabet og samtidig højne naturværdien. Vi har ingen interesse i indhegnede, golde solcelleørkner", siger Uffe Christensen fra Skovgaard Energy. 

Skovgaard_energy_solceller_15

Fokus på biodiversitet

Konkret betyder samarbejdet mellem de to parter, at den nye solcellepark nu omkranses af knap fire kilometer beplantning.

"Vi har rådgivet omkring sammensætning af danske træer og buske, der plantes rundt om området, så de er til størst gavn for biodiversiteten", forklarer John Clausen, DN.

Det var også en mærkesag for naturfredningsforeningen, at der ikke blev sat trådhegn op omkring parken, så dyr kan bevæge sig frit i landskabet.

Det særlige morænelandskab, formet af istiden, rummer  desuden over 200 dødissøer, hvoraf de fleste er i dårlig stand med for mange næringsstoffer. En del har desuden været brugt som losseplads før i tiden. Skovgaard Energy har betalt for oprensning og naturgenopretning af de søer, der ligger inden for solcelleparkens areal, og de laves padde-venlige med flade brinker.

”Vi håber, at den både lille salamander og den sjældne store salamander vil kunne leve og få gode betingelser i de naturrenoverede søer. Vi udsår også kløver og håber meget at kunne tiltrække den sjældne og rødlistede kløverhumle, som er en humlebi-art. Lige nu findes den på  Rønland. Målet er også, at viber, agerhøns, lærker og den sjældne vagtel, der ellers har det hårdt, vil få gode levevilkår ligesom harerne ”, siger John Clausen om potentialet i projektet.

Han roser Skovgaard Energy for samarbejdet.

Skovgaard_energy_solceller_23

En model til brug i nye projekter

Også hos Skovgaard Energy er man rigtig glad for resultatet af de mange kopper kaffe og øvelserne i at bøje sig ind mod hinanden, som er gået forud for hele projektet.

”Projektet her viser, at ny, vedvarende energi også kan gå hånd i hånd med øget biodiversitet og naturgenoprettelse, der også er vigtig for en grøn og bæredygtig jord”, siger projektudvikler Uffe Christensen.

Solcelleparken skal stå færdigt til efteråret.

Helt så hurtigt arbejder naturen ikke. Men partnerne håber, at de gode naturresultater kan ses inden for de næste år.

Men projektet er ikke slut ved det.

"Tanken er, at vi i fremtiden kan bruge vores erfaringer fra arbejdet med biodiversiteten i dette projekt i andre kommende projekter", siger Uffe Christensen fra Skovgaard Energy og nævner konkret de næste store planer: Energipark Nees.

Også her vil det være nærliggende at satse på at få produktionen af grøn energi og biodiversiteten til at gå hånd i hånd. 

Artiklen er produceret i samarbejde med Skovgaard Energy

Skovgaard_energy_solceller_01

Fakta - Biodiversitet

Efter rådgivning fra Danmarks Naturfrednings-forening har man blandt andet gjort følgende for at tilgodese natur og biodiversitet i området: 

  • Der er ikke sat trådhegn op, dyrelivet kan vandre frit. 
  • Trådhegnet er erstattet med naturlige planebælter med et udvalg af buske og træer, der vil være til gavn for fugle og insekter.
  • Områdets istidssøer er renset op for forurening og naturgenoprettet. 
  • Mellem solcellerne bliver der blandt andet sået kløver, der er særlig vigtige for den sjældne og rødlistede kløverhumle.
  • Andre steder skrabes det øverste jordlag af for at give mulighed for, at frø spredt med vinden kan spire. 
Skovgaard_energy_solceller_28

Fakta - Solcellepark Vejling

Solcelleparken opføres af Skovgaard Energy fra Lemvig.

Den ligger syd for Lemvig, mellem Ramme Dige og Rom.

Parken kan producere 50 MWh per år.

Sammen med de seks vindmøller, der stod i området i forvejen, er parken en vigtig strømkilde til det ammoniak-anlæg, der skal producere grøn ammoniak.

Grøn ammoniak kan bruges som brændstof, der ikke udleder CO2.

Anlægget skal som noget banebrydende tilpasse sig overskudsenergien fra den grønne energi, så den ikke går til spilde.

Solcelleparken skal stå klar i efteråret, og på Nr. Lisbjergvej vil der blive etableret en p-plads med infoskilte, der forklarer, hvordan naturen er blevet genoprettet.

Arrangementer
16. april 2024
Lemvig Kirke, Lemvig kl. 19.30
Koncert Michala Petri og Lars Hannibal
På Michala Petri og Lars Hannibals turne i første del af 2024 kan publikum opleve et nyt program...
16. april 2024
notfaraway, Lemvig kl. 19.00-21.00
Menneskedyret Homo sapiens
Offentligt foredrag i naturvidenskabForedrag v/ Peter Teglberg Madsen Vi mennesker er e...
16. april 2024
Teatersalen, Nr. Nissum kl. 18.00
Sigurd fortæller om naturvidenskab
Leg og læring for hele familienSigurds fortælleevne er som altid fænomenal. Han fanger hele sale...
17. april 2024
Snævringen Flyndersø, Skive kl. 17.00
Forårstur ved Snævringen
- gåtur i Naturpark Flyndersø- Sønder Lem VigVi mødes på P-pladsen ved Snævringen, og går e...
Se alle arrangementer