Kirker

Landsbykirkerne ligger rundt omkring i byer og landsskaber, og ofte er de åbne for besøg. Et besøg kan være en chance for stilhed og bøn, men også for blot at se kirke og dens indretning og arkitektur.

Kirkerne arrangerer en lang række foredrag og koncerter, som er åbne for alle. Enkelte af arrangementer koster penge, mens andre har fri entré.

Folkekirker

155_vestkysten.nu___sidebar___Lemvig_Provsti(1)
Lemvig Provsti
Provstiet er en administrativ enhed bestående af flere sogne. I provstiet deler sognene bevilling og provst, og i Lemvig Provsti ligger provstiets kontor...

Læs mere
155_vestkysten.nu___sidebar___B__vling_Kirke
Bøvling Kirke
Alle aldre mødes til gudstjenester, begravelser, koncerter og andre arrangementer. De bagerste rækker kirkebænke er flyttet til fordel for et caféområde i kirken med plads til samtale, nærvær og hygge.

Læs mere
155_vestkysten.nu___sidebar___Dybe_Kirke(1)
Dybe Kirke
Kirken har tradition for sommerkoncerter, som samler både lokale og turister i de lyse aftner, og har et nært samarbejde med de lokale KFUM-spejdere... 

Læs mere
155_vestkysten.nu___sidebar___Engbjerg_Kirke(1)
Engbjerg Kirke
En hyggelig, lille kirke på bakkekammen vest for herregården Engbjergaard med udsigt over strandsøer og Vesterhavet...

Læs mere
155_vestkysten.nu___sidebar___Fabjerg_Kirke(1)
Fabjerg Kirke
Et par kilometer syd for Fabjerg by ligger kirken ved den gamle oldtidsvej, markeret af rækken af oldtidshøje...

Læs mere
155_vestkysten.nu___sidebar___Ferring_Kirke
Ferring Kirke
Lille romansk kirke med tårn fra 1400-tallet ved Bovbjerg klint; engang nabo til Bovbjerg Badehotel...

Læs mere

155_vestkysten.nu___sidebar___Fjaltring_Kirke(1)
Fjaltring Kirke
Oprindeligt bygget i 1100-tallet midt i Fjaltring sogn. I dag beliggende med Vesterhavet som nærmeste nabo mod vest på grund af havets vældige appetit på kysten her...

Læs mere
155_vestkysten.nu___sidebar___Flynder_Kirke(1)
Flynder Kirke
Kirken har et stort opland og samler folk fra både land og by til gudstjenester og andre arrangementer, blandt andet babysalmesang for småbørn og deres voksne...

Læs mere
155_vestkysten.nu___sidebar___Gudum_Kirke(1)
Gudum Kirke
Klosterkirke i gotisk stil fra ca. 1350, som tidligere var tilknyttet et nonnekloster af benediktinerordenen. Nonneindgangen i nordvæggen er i dag muret til.

Læs mere
155_vestkysten.nu___sidebar___Harbo__re_Kirke
Harboøre Kirke
Ramme om en stor og aktiv menighed, som synger godt med på salmerne. Under de fleste gudstjenester er der børnekirke i kirkesalen, så gudstjenesten er for hele familien...

Læs mere
155_vestkysten.nu___sidebar___Heldum_Kirke(1)
Heldum Kirke
Den romanske kvadrestenskirke fra ca. 1175-1200 er Lemvig Provstis eneste kirke uden tårn; en ‘kullet kirke’.

Læs mere
155_vestkysten.nu___sidebar___Hove_Kirke(1)
Hove Kirke
Viet til Sankt Peter, og nord for kirken mellem Præstevej nr. 1 og nr. 3 findes Sankt Peters kilde...

Læs mere
155_vestkysten.nu___sidebar___Hygum_Kirke(1)
Hygum Kirke
Bygget i slutningen af 1100-tallet og viet til den lokale helgen Sankt Thøger. Fra den nordlige kirkegårdslåge er der i godt vejr udsigt over Limfjorden til Vestervig...

Læs mere
155_vestkysten.nu___sidebar___Lemvig_Kirke_02
Lemvig Kirke
Beliggende midt på byens torv har Lemvig Kirke siden det 12. århundrede været centrum i befolkningens liv, og er fortsat en aktiv kirke med højmesse hver søndag...

Læs mere
155_vestkysten.nu___sidebar___Lomborg_Kirke(1)
Lomborg Kirke
Lomborg-Rom sogn har mange fælles kirkelige aktiviteter, og en stærk tradition for af deltage i gudstjenester...

Læs mere
155_vestkysten.nu___sidebar___M__borg_Kirke(1)
Møborg Kirke
Kirken og dens fællesskab har en central plads i lokalsamfundet. Udover de faste gudstjenester samles man med borgerforeningen blandt andet til adventsfest, friluftsgudstjeneste...

Læs mere
155_vestkysten.nu___sidebar___Nees_Kirke(1)
Nees Kirke
Bygget af marksten og smukt beliggende nær Nissum Fjord med et indre som vidner om tidligere tiders tilhørsforhold til herregården Ulfsund.

Læs mere
155_vestkysten.nu___sidebar___N__rlem_Kirke(2)
Nørlem Kirke
En levende kirke med et rigt og varieret kirke- og gudstjenesteliv med babysalmesang, sogneaftner, litteraturkreds og senioreftermiddage...

Læs mere
155_vestkysten.nu___sidebar___N__rre_Nissum_Kirke
Nørre Nissum Kirke
Nyudsmykket af Peter Brandes i 2016 med en gylden altertavle med Bibelmotiver, alterbord støbt i bronze og nyt knæfald. 
 
155_vestkysten.nu___sidebar___Ramme_Kirke(1)
Ramme Kirke
Kirken arbejder sammen med spejderne, blandt andet til stor fastelavnsgudstjeneste og efterfølgende -fest i Ramme Hallen, og med Ramme Skole...

Læs mere
155_vestkysten.nu___sidebar___Rom_Kirke(1)
Rom Kirke
Den store, tidligere herredskirke, indvendigt bygget af glathuggede kvadre, rummer sjældent altersølv og lysestager, og her ringes til kirke med en klokke fra 1200-tallet..

Læs mere
155_vestkysten.nu___sidebar___Thybor__n_Kirke(1)
Thyborøn Kirke
Et moderne kirkecenter, nybygget i 2011 efter at byens oprindelige kirke fra 1908 først blev udvidet i 1934 og siden ombygget i 1970...
155_vestkysten.nu___sidebar___Trans_Kirke_02
Trans Kirke
Højt hævet og prægtigt beliggende på klintekanten helt ud til Vesterhavet, om end kvadrestenskirken, da den blev bygget omkring år 1200, lå midt i sit sogn; havet har nu ædt det halve...
155_vestkysten.nu___sidebar___T__rring_Kirke(1)
Tørring Kirke
Viet til Johannes Døberen og opført i 1100-tallet. Fra sin 44 meter høje bakke, formentlig en oldtidshøj, ses tårnet vidt omkring i det frugtbare landskab og har derfor tidligere tjent som sømærke for fjord og hav...
 
155_vestkysten.nu___sidebar___Vandborg_Kirke(1)
Vandborg Kirke
Den romanske kirke med skib og kor er opført i kvadresten omkring år 1100.  Et sengotisk sakristi er senere tilføjet på kirkens nordside ud for koret...

Læs mere

Valgmenighedskirker

Valg- og frimenighederne er fælles om et af Grundtvig inspireret kristendoms- og menneskesyn. Valgmenighederne er en del af den danske folkekirke, men der har valgte bestyrelser og uafhængig økonomi.

Gudstjenesteformen i de fleste valg- og frimenigheder minder om, hvad man kender fra en almindelig sognemenighed. Ofte vil man opleve en god fællesang, mange steder båret uden kirkesanger eller kor, da mange menigheder sætter en ære i at bære kirkesangen selv.
155_vestkysten.nu___sidebar___B__vling_Valgmenighe(1)
Bøvling Valgmenighedskirke
Mariekirken, som ligger i Bøvling by nær forsamlingshuset, blev opført som en ganske enkel rødstensbygning i 1875, da valgmenigheden blev dannet.

Læs mere
155_vestkysten.nu___sidebar___Lemvig_Valgmenigheds(1)
Lemvig Valgmenighedskirke
Oprettet i 1883 med udspring i den grundtvigske vækkelse, da en gruppe mennesker ønskede at vælge egen præst og lod Johanneskirken bygge i Lemvigs vestlige bydel... 
Kalender
Kirker
22. juli 2024
Lemvig Kirke, Lemvig kl. 11.00-13.00
Rundvisning i Lemvig Kirke
Hver mandag-tirsdag-onsdag-torsdag i ugerne 27-31 kan du i tidsrummet kl. 11.00-13.00 møde kirk...
Kirker
23. juli 2024
Lemvig Kirke, Lemvig kl. 11.00-13.00
Rundvisning i Lemvig Kirke
Hver mandag-tirsdag-onsdag-torsdag i ugerne 27-31 kan du i tidsrummet kl. 11.00-13.00 møde kirk...
Kirker
23. juli 2024
Lemvig Kirke, Lemvig kl. 17.00
Fyraften ved flygelet
Hver tirsdag i juli måned mødes vi omkring flygelet og synger sammen. StedLemvig KirkeTorve...
Kirker
24. juli 2024
Iskiosken, Thyborøn kl. 19.00
Solnedgangsmusik
i Thyborøn Kirke Alle er velkommen til at nyde solnedgangsmusik og en glad sangaften.Fr...
Se alle arrangementer