Kirker

Landsbykirkerne ligger rundt omkring i byer og landsskaber, og ofte er de åbne for besøg. Et besøg kan være en chance for stilhed og bøn, men også for blot at se kirke og dens indretning og arkitektur.

Kirkerne arrangerer en lang række foredrag og koncerter, som er åbne for alle. Enkelte af arrangementer koster penge, mens andre har fri entré.

Folkekirker

Lemvig Provsti
Provstiet er en administrativ enhed bestående af flere sogne. I provstiet deler sognene bevilling og provst, og i Lemvig Provsti ligger provstiets kontor...

Læs mere
Bøvling Kirke
Alle aldre mødes til gudstjenester, begravelser, koncerter og andre arrangementer. De bagerste rækker kirkebænke er flyttet til fordel for et caféområde i kirken med plads til samtale, nærvær og hygge.

Læs mere
Dybe Kirke
Kirken har tradition for sommerkoncerter, som samler både lokale og turister i de lyse aftner, og har et nært samarbejde med de lokale KFUM-spejdere... 

Læs mere
Engbjerg Kirke
En hyggelig, lille kirke på bakkekammen vest for herregården Engbjergaard med udsigt over strandsøer og Vesterhavet...

Læs mere
Fabjerg Kirke
Et par kilometer syd for Fabjerg by ligger kirken ved den gamle oldtidsvej, markeret af rækken af oldtidshøje...

Læs mere
Ferring Kirke
Lille romansk kirke med tårn fra 1400-tallet ved Bovbjerg klint; engang nabo til Bovbjerg Badehotel...

Læs mere

Fjaltring Kirke
Oprindeligt bygget i 1100-tallet midt i Fjaltring sogn. I dag beliggende med Vesterhavet som nærmeste nabo mod vest på grund af havets vældige appetit på kysten her...

Læs mere
Flynder Kirke
Kirken har et stort opland og samler folk fra både land og by til gudstjenester og andre arrangementer, blandt andet babysalmesang for småbørn og deres voksne...

Læs mere
Gudum Kirke
Klosterkirke i gotisk stil fra ca. 1350, som tidligere var tilknyttet et nonnekloster af benediktinerordenen. Nonneindgangen i nordvæggen er i dag muret til.

Læs mere
Harboøre Kirke
Ramme om en stor og aktiv menighed, som synger godt med på salmerne. Under de fleste gudstjenester er der børnekirke i kirkesalen, så gudstjenesten er for hele familien...

Læs mere
Heldum Kirke
Den romanske kvadrestenskirke fra ca. 1175-1200 er Lemvig Provstis eneste kirke uden tårn; en ‘kullet kirke’.

Læs mere
Hove Kirke
Viet til Sankt Peter, og nord for kirken mellem Præstevej nr. 1 og nr. 3 findes Sankt Peters kilde...

Læs mere
Hygum Kirke
Bygget i slutningen af 1100-tallet og viet til den lokale helgen Sankt Thøger. Fra den nordlige kirkegårdslåge er der i godt vejr udsigt over Limfjorden til Vestervig...

Læs mere
Lemvig Kirke
Beliggende midt på byens torv har Lemvig Kirke siden det 12. århundrede været centrum i befolkningens liv, og er fortsat en aktiv kirke med højmesse hver søndag...

Læs mere
Lomborg Kirke
Lomborg-Rom sogn har mange fælles kirkelige aktiviteter, og en stærk tradition for af deltage i gudstjenester...

Læs mere
Møborg Kirke
Kirken og dens fællesskab har en central plads i lokalsamfundet. Udover de faste gudstjenester samles man med borgerforeningen blandt andet til adventsfest, friluftsgudstjeneste...

Læs mere
Nees Kirke
Bygget af marksten og smukt beliggende nær Nissum Fjord med et indre som vidner om tidligere tiders tilhørsforhold til herregården Ulfsund.

Læs mere
Nørlem Kirke
En levende kirke med et rigt og varieret kirke- og gudstjenesteliv med babysalmesang, sogneaftner, litteraturkreds og senioreftermiddage...

Læs mere
Nørre Nissum Kirke
Nyudsmykket af Peter Brandes i 2016 med en gylden altertavle med Bibelmotiver, alterbord støbt i bronze og nyt knæfald. 
 
Ramme Kirke
Kirken arbejder sammen med spejderne, blandt andet til stor fastelavnsgudstjeneste og efterfølgende -fest i Ramme Hallen, og med Ramme Skole...

Læs mere
Rom Kirke
Den store, tidligere herredskirke, indvendigt bygget af glathuggede kvadre, rummer sjældent altersølv og lysestager, og her ringes til kirke med en klokke fra 1200-tallet..

Læs mere
Thyborøn Kirke
Et moderne kirkecenter, nybygget i 2011 efter at byens oprindelige kirke fra 1908 først blev udvidet i 1934 og siden ombygget i 1970...
Trans Kirke
Højt hævet og prægtigt beliggende på klintekanten helt ud til Vesterhavet, om end kvadrestenskirken, da den blev bygget omkring år 1200, lå midt i sit sogn; havet har nu ædt det halve...
Tørring Kirke
Viet til Johannes Døberen og opført i 1100-tallet. Fra sin 44 meter høje bakke, formentlig en oldtidshøj, ses tårnet vidt omkring i det frugtbare landskab og har derfor tidligere tjent som sømærke for fjord og hav...
 
Vandborg Kirke
Den romanske kirke med skib og kor er opført i kvadresten omkring år 1100.  Et sengotisk sakristi er senere tilføjet på kirkens nordside ud for koret...

Læs mere

Valgmenighedskirker

Valg- og frimenighederne er fælles om et af Grundtvig inspireret kristendoms- og menneskesyn. Valgmenighederne er en del af den danske folkekirke, men der har valgte bestyrelser og uafhængig økonomi.

Gudstjenesteformen i de fleste valg- og frimenigheder minder om, hvad man kender fra en almindelig sognemenighed. Ofte vil man opleve en god fællesang, mange steder båret uden kirkesanger eller kor, da mange menigheder sætter en ære i at bære kirkesangen selv.
Bøvling Valgmenighedskirke
Mariekirken, som ligger i Bøvling by nær forsamlingshuset, blev opført som en ganske enkel rødstensbygning i 1875, da valgmenigheden blev dannet.

Læs mere
Lemvig Valgmenighedskirke
Oprettet i 1883 med udspring i den grundtvigske vækkelse, da en gruppe mennesker ønskede at vælge egen præst og lod Johanneskirken bygge i Lemvigs vestlige bydel... 
Kalender
Kirker
30. september 2021
Kirkehuset, Lemvig kl. 10.00
Kirkens Dagligstue
”Fra forbud til påbud - man bliver syg af at skulle være perfekt”v/ Sognepræst Lisbet...
Kirker
7. oktober 2021
Dybe Kirke, Lemvig kl. 19.30
Green Pipes
Carl-Aage Eliasson, orgeleksamen/Vestjysk Musikkonservatorium og solisteksamen/ Det Kgl. Dansk...
Kirker
7. oktober 2021
Kirkehuset, Lemvig kl. 10.00
Kirkens Dagligstue
”Aktuelt go godt fra Museet fro Religiøs Kunst”v/ Merete NørbyKirkens Dagligstue er et tilbu...
Kirker
9. oktober 2021
Harboøre Kirke, Harboøre kl. 9.30
Gospel Workshop
Lørdag d. 9. pktober afholder Harboøre Kirke Gospel Workshop ved Rune Herholdt og efterfølgend...
Se alle arrangementer
Aktuelt
Kontakt
Nyheder
Nyhedsbrev
Udfyld felterne for at modtage nyhedsbrevet