Prøv kræfter med naturen

Naturkraft_04

Den 4. juni åbnes dørene til Naturkraft ved Ringkøbing. I det vestjyske landskab tæt på hav og fjord og mellem ranke vindmøller og krumme træer kender man om nogen til de voldsomme kræfter, der er på spil i nature. I den nye oplevelsesarena kan man mærke dem på egen krop og lære dem bedre at kende

Tekst: Kamilla Husted Bendtsen . Foto: Mikkel Jezequel, Alopex Media . Visualisering: Thøgersen & Stouby

En kendt børnesang lyder: "Blæsten kan man ikke få at se". Enhver der bor i Vestjylland ved, at dette er decideret løgn.

Vestenvinden er så konstant en følgesvend i landskabet, at man næsten synes, man ville kunne genkende den alle steder. Og dog: den gamle børnesang har alligevel en pointe; vinden kan ikke beskrives i form og farve. Men selvom man ikke kan se vinden med det blotte øje, så kan man i allerhøjeste grad føle den på egen krop, når den suser forbi øregangene og med en mavepuster tvinger den menneskelige gang til at blive en underlig foroverbøjet affære. Jo, man kan mærke den og ikke mindst se spor efter den.

Måske flere end man tror? Vinden har været her siden tidernes morgen, og som en urkraft har den været med til at forme vores landskab, så det ser ud, som det gør. Mange af de planter, der vokser her, er tilpasset et liv med blæst, som andre planter ikke kan klare. De planter, vi mennesker selv sætter i jorden, skal hjælpe med at begrænse vindens skader, som for eksempel de store klitplantager på vestkysten, hvor træerne holder på sandet, så landet ikke sander til i stormvejr.

Vinden giver energi til vores iPads, medvind (eller det modsatte) på cykelstien, og vinden blæser skyerne væk på en regnvejrsdag.

På den nye oplevelsesarena Naturkraft, vest for Ringkøbing, kan man komme helt tæt på naturens kræfter. Ikke blot på vinden, men alle kræfterne. Både de store kræfter som solens og havets, de store naturlove som tyngdekraften og de helt små fænomener såsom fyrretræernes perfekte kogler og sandmuslingens forunderlige liv.

Klitten2_1200px

Se, mærk og forstå

Men hvordan kan man fortælle om alt dette på ét sted, og hvad kan man forvente som gæst på Naturkraft? 

Jørgen Lund Møller, der er chef for oplevelser og formidling hos Naturkraft, fortæller, at oplevelsen hos Naturkraft er tænkt som en tretrinsraket. I korte træk er målet, at gæsterne skal se, derefter mærke og til sidst forhåbentligt forstå. Det alsidige emne ’naturens kræfter’ er tænkt nøje ind i hele arkitekturen og udformningen af arenaen og pladsen, hvor Naturkraft har til huse. Det første, man møder, er en stor ringvold rundt om hele oplevelsesarenaen, og her starter rejsen ind i naturkræfterne.

"Man kan gå tur rundt på ringvolden, og heroppefra kan man ikke undgå at se de synlige tegn på naturens kræfter: selve landskabet med flade marker og Ringkøbing Fjord, her er træer, der bøjer sig mod øst, her er vindmøller, der snurrer", forklarer Jørgen Lund Møller.

Og netop iagttagelsen er første skridt i oplevelsen af Naturkraft. Man spores ind på at se naturens kræfter komme til udtryk overalt i omgivelserne. Inden for ringvolden er der etableret i alt otte små mini-naturområder, hvor man for eksempel kan se klitter med marehalm, fyrreskov, undersøge hvad der gror i skovhaven og i egekrattet. Og ikke mindst skal man her føle og prøve.

"Det er næste essentielle del af oplevelsen: at mærke, føle, prøve og lege med naturens kræfter i vid udstrækning", fortæller Jørgen Lund Møller.

Indianer_ny_1200px

Hvornår blæser det 
en hel pelikan?

Ja, hvornår blæser det egentlig en hel pelikan? Eller bare en halv? Det er der vist ingen faste mål for, men måske er det et udtryk, vi danskere netop bruger, fordi det er ligeså god en målestok, som når metrologerne taler om meter per sekund. 

Vi ved, at 22 meter per sekund nok er meget, og 2 meter per sekund nok er lidt. Men hvad vil det egentlig sige med ti meter per sekund i forhold til otte eller tolv? For mange er det måske lige så diffust som pelikan-målet.

I den nye vindmaskine hos Naturkraft kan man få en mere konkret fornemmelse. Her mærker man vestenvinden, og man kan skrue op og ned. Hvordan føles fire meter per sekund i forhold til 17? Det kan måske ikke beskrives, men det kan mærkes i vindmaskinen.

En trilletur med tyngdekrafte

Noget andet, der måske er svært at beskrive i den rette formel for de fleste, er tyngdekraften. Men den kan i særdeleshed mærkes på en af de andre poster på Naturkraft. 

"Vi har selvfølgelig en klassisk rutsjebane og en svævebane, men vi har også en bane til snurrebolde. Det er store, oppustelige bolde, som man kan sætte sig ind i to personer af gangen. Man sidder over for hinanden, og så triller bolden ellers ned af bakken", forklarer Jørgen Lund Møller om en af de måske mere utraditionelle oplevelser.

Her får man tydeligt at mærke effekten af både tyngde- og centrifugalkraft på én gang. Udover de mange faste oplevelser vil et team af værter hver dag sørge for aktiviteter, som passer til forholdene den dag.

"Blæser det for eksempel meget, kan det være, man kan komme med til at sætte drager op. Er det meget vådt, så bygger vi måske en båd. Idet nogle af vores aktiviteter er udendørs, er vi jo også underlagt vejret, så nogle ting kan lade sig gøre nogle dage, og andre kan ikke", forklarer oplevelseschefen.

Naturkraft_07

Levn fra en tid med is

Inde i hovedbygningen findes forskellige etager med udstillinger. Herinde kommer endnu et lag på oplevelsen, nemlig forståelse.

"Vi håber, folk får noget ud af at se og mærke naturkræfterne på flere planer, men vi håber også, at de tager noget mere med: En forståelse for hvordan tingene hænger sammen", siger Jørgen Lund Møller.

Første udstilling er et stort display over landskabets dannelse. Fra istiden og til nu.

"Man får en forståelse for både klimaet, og hvordan det landskab, vi står i er skabt. Hvor den magre jord kommer fra, heden for eksempel. Hvordan jorden her ligger til grund for det liv, man førte fra fattige bønder til andelsbevægelsen og så videre", forklarer Jørgen Lund Møller.

Skru lige lidt ned for klimaet!

I hovedbygningen mødes man også af tre store ’kugler’ af metal. Inde i hver kugle er et stort, rundt rum.

I den første kugleformede kuppel møder man Livets Træ. Et stort træ som virtuelt går igennem alle årstiderne for øjnene af gæsterne. Man følger naturens kredsløb, og man kan selv interagere undervejs. I den anden kuppel er der fokus på noget meget aktuelt.

Her er temaet ’Mennesket i naturen’

"Mennesket er jo også en faktor, der påvirker naturen. Vi påvirkes af naturens kræfter, men vi prøver at styre dem, og vi påvirker selv tilbage, og vi prøver at skabe en konkret oplevelse af dette samspil", siger Jørgen Lund Møller. 

Derfor kan man spille et ’klimaspil’. På en stor, rund spilleplade kan man bygge byer, man kan sætte vindmøller op, solcelleparker, kulværker, og man kan med det samme se aftrykket på CO2-niveauet, se isen smelte eller ej på en virtuel pol. I rummet er der en balkon, og publikum heroppe kan få et ekstra indblik i konsekvenserne af de valg, der træffes på spillepladen nedenunder, via store skærme og herudfra kan de komme med råd til spillerne på gulvet.

Naturkraft_13

Det ekstra hos Naturkraft

Jørgen Lund Møller har været tilknyttet Naturkraft siden november 2017, hvor byggeriet begyndte. Han er uddannet biolog med speciale i fysiologi hos fisk og har tidligere været leder af henholdsvis Aqua i Silkeborg og Kattegatcentret i Grenå. 

For ham er der én afgørende faktor, der gør, at han brænder for projekt Naturkraft.

"Det er klart, at man kan se kommercielt på det og sige, at fra museerne i Thorsminde og Thyborøn og så ned til Tirpitz i Blåvand, der er der ikke nogen stor attraktion til at holde på turisterne. Så Naturkraft kommer til at udfylde et ’hul’ her midt på kysten og være noget, der skal være med til at tiltrække gæster og turister til området. Men hvis man ’bare’ ville have en decideret turistmagnet, kunne man jo lave en mere klassisk tivoli-park med diverse forlystelser, og det er der heller ikke noget i vejen med. Men det er noget andet, alle vi der arbejder her, brænder for", siger Jørgen Lund Møller.

Det er fokusset på naturkræfterne og så ’det ekstra’, man får med som gæst hos Naturkraft, som han siger og uddyber:

"Grundidéen var at skabe et oplevelsescenter omkring naturens kræfter, og det skulle ligge herude vest på, hvor man i særdeleshed mærker dem og ser sporene. Den idé brænder vi alle for, og vi forsøger at skabe et sted, hvor man gerne skulle få noget ekstra med i form af en øget forståelse for, hvordan tingene hænger sammen, så man i sidste ende bliver bedre klædt på til for eksempel at tænke bæredygtighed og natur ind i sine daglige valg".

Den vigtige bæredygtighed

Det er vigtigt at fortælle, at Naturkraft ikke udelukkende handler om klima, men det handler også om klima som en del af den store cyklus af naturkræfterne og deres påvirkning af verden og menneskets påvirkning af det hele. Og i denne sammenhæng fylder bæredygtighed en del. 

"Vi har for eksempel en udstilling ved cafeen: ’Naturen i mennesket’. Her kan man se, hvordan vi alle består af grundstoffer, som findes i naturen også. Grundstofferne er i vores mad. Vi putter nye stoffer i naturen. Det er et kredsløb. Hvad putter vi i munden?", spørger Jørgen Lund Møller retorisk og fortæller, at der også er fokus på emner som affaldssortering, brug af lokale råvarer og hvad man kan finde i naturen blandt meget andet som en del af bæredygtighedstemaet.

Naturkraft_16

Fra idé under 
bruseren til virkelighed

Selve Naturkraft-centeret har været en del år undervejs. Faktisk startede den i det meget stille. Bent Brodersen, der er forretningsdrivende i Ringkøbing og i en årrække også var medlem af byrådet i kommunen, fik ideen under bruseren i 2006: Ringkøbing skulle have et stort oplevelsescenter, og det skulle være naturen, der var omdrejningspunktet. Ideen gik først sin gang gennem handels- og turismeforening og byråd, og senere kom arbejdet med at skaffe pengene. 

En stor donation fra A.P. Møller Fonden på 100 mio. kroner og en tilsvarende investering fra kommunen satte for alvor skub i projektet, der sidenhen har modtaget flere donationer, og er nu et anlægsbyggeri til 275 mio. kroner. Ideen har udviklet sig undervejs. Først var planen en stor stjerneformet park, projektet har både gået under navnene ’KRAFT’ og ’Elementz’, men hele tiden har naturens kræfter været omdrejningspunktet, og projekt Naturkraft fandt efterhånden sin endelig form.

Byggeriet gik i gang i 2017, og de seneste tre år har forbipasserende kunnet se projektet tage form på byggepladsen ved ringvejen lige uden for Ringkøbing.

Den 4. juni åbner hele herligheden, og oplevelses- og formidlingschef Jørgen Lund Møller glæder sig til endelig at lukke publikum ind:

"Naturkraft er nok den eneste attraktion med den egnsspecifikke natur i centrum for formidlingen af naturens kræfter generelt. Vi er på en måde naturens kræfter kogt ned til en maggiterning, og vi vil give noget til folk, når de kommer her: En oplevelse selvfølgelig, men også noget mere i form af en forståelse og forhåbentlig nogle tanker, de gør sig, mens de er her, som de kan bruge når de kommer hjem".

Artiklen er produceret i samarbejde med Naturkraft

Naturkraft_15

Naturkraft

- Oplevelsesarena med fokus på naturens kræfter, der åbner 4. juni ved Ringkøbing.

- Området er på 50 hektar i alt, som er åben for alle. Man betaler for at komme ind på den fem hektar store Naturkraft-arena omkranset af en ringvold. Ringvolden er en del af oplevelsen ligesom de otte forskellige naturtyper bag den. Her er rig mulighed for at afprøve de mange naturkraftoplevelser.

- Hovedbygningen rummer udstillinger, virtuelle oplevelser, cafe og butik.

- Naturkraft har 25 fastansatte, 110 sæsonansatte og 50 frivillige.

- Her er åbent 362 dage om året, og målet er 240.000 besøgende per år.

- Naturens kræfter forstås bredt, og man vil derfor møde oplevelser knyttet både til vejret og klimaet, naturlovene og vinden, solen og havet samt de biologiske processer og meget mere fra naturens verden.

Vidste du..?

at volden, der omkranser Naturkraft, blandt andet er bygget af de råstoffer, der var på grunden
i forvejen?

at Naturkraft ligger på gammel havbund?

at der er fundet spor, der viser, at der har boet mennesker på grunden helt tilbage til jernalderen?

at det har taget 14 år fra ideen opstod, til Naturkraft åbner?

Arrangementer
7. december 2022
Biohuset, Lemvig kl. 19.00
Den perfekte chef
‘Den perfekte chef’ er ikke kun en masterclass i underspillet, komisk timing fra Javier Bardem...
7. december 2022
Lemvig Bibliotek, Lemvig kl. 15.00
Julehygge med Lokalhistorisk Arkiv
Kaffe og billedkiggeriIngen jul uden et hyggeligt billedforedrag med motiver fra Lemvig o...
7. december 2022
Nr. Vosborg, Vemb kl. 18.00
Julemiddag med mening
Nørre Vosborg og Kirkens Korshær inviterer til julevelgørenhedsmiddagHjælp os med at samle midle...
8. december 2022
Biohuset, Lemvig kl. 17.30
Den perfekte chef
‘Den perfekte chef’ er ikke kun en masterclass i underspillet, komisk timing fra Javier Bardem...
Se alle arrangementer