Lemvig Marked og Dyrskue aflyses

30. marts 2020

Lemvigegnens største arrangement - Lemvig Marked og Dyrskue - bliver aflyst på grund af corona-situationen. Det traditionsrige arrangement på flyvepladsen i Rom samler hvert år op til 12.000 gæster og skulle i år være holdt den 6.-7. juni.  

Arrangørerne Lemvigegnens Landboforening og Lemvig Flyveklub oplyser i en pressemeddelelse, at beslutningen er truffet af flere grunde:

"Den primære årsag er naturligvis usikkerheden, om det overhovedet vil være lovligt at gennemføre arrangementet på grund af corona-situationen.

Af bagvedliggende grunde er:

· Udstillere af dyr begynder allerede nu at beslutte sig for hvilke dyr, der skal udstilles, og absolut sidste frist for tilmelding af dyr vil være den 26. april. Mange udstillere træner med dyrene, og dette arbejde vil i så fald være spildt.

· Maskinudstillere skal reservere maskiner til udstilling og binder sig til transportomkostninger i løbet af april måned.

· Hvis arrangementet gennemføres, er vi usikre på om de traditionelt 4
6000 deltagere per dag vil dukke op, eller mange stadig vil have ulyst til at være mange mennesker samlet.

· Et arrangement med et meget lavt besøgstal kan have indflydelse på udstillerlysten i 2021.

· Hertil kommer, at det er fra nu af, at vi udover lønomkostninger sætter aktiviteter i gang, som koster penge, der kan være spildte".

Arrangørerne oplyser, at man glæder sig til at byde velkommen til næste Lemvig Marked og Dyrskue i weekenden 5.-6. juni 2021.

Lemvigegnens Landboforening meddeler samtidigt, at aflysningen betyder, at der bliver frigjort kræfter til 'Landbrugsporet' ved Folkemødet om klima i Lemvig i forbindelse med Klimatoriets indvielse i august samt til gårdbesøgsarrangementet '3. søndag i september'.

Lemvig Marked og Dyrskue er blandt de arrangementer og aktiviteter, der er annonceret og omtalt i forårsudgaven af Magasinet Vestkysten. Magasinet er produceret, før corona lukkede landet ned, hvorfor vi tager forbehold for aflysninger og ændringer.