Østerby fra Bækmarksbro

IMG_4845

Efter 22 år i Lemvig Byråd og seks år på Christiansborg forlader Orla Østerby sit offentlige liv i politik. Hans engagement i Bækmarksbro forbliver.

Tekst: Helle Ringgaard . Foto: Mikkel Jézéquel og Helle Ringgaard

Valgvindene trækker gennem Christiansborg. Der mumles ’valg’ ved frokostbordene i Snapstinget. Fotografer stiller politikere op til portrætfotos i det bløde efterårslys. Den første tv-debat mellem de tre erklærede statsministerkandidater er afviklet. Hvornår statsministeren udskriver valg, vides endnu ikke; man venter i spænding.

Bag første dør til højre i den lange kontorfløj ’Ridebanen’ sidder et menneske, som er ganske ligeglad. Måske er han faktisk tættere på at være glad, for mens gamle travere skraber med hovene, og de unge slår med hovederne ved duften af savsmuld fra mediemanegen, er Orla Østerby for længst afklaret.

Hans dage i politik var talte allerede i 2019, da han – i mild modstrid med sig selv og uden intens valgkamp – gjorde, som hans formand bad om og genopstillede. Ved valget Grundlovsdag vandt Det Konservative Folkeparti to mandater i Vestjyllands Storkreds; også på landsplan fik man sit mandattal fordoblet.

Mandatet tog manden fra Bækmarksbro med sig, da han i tavshed – dels pålagt, dels selvvalgt – forlod sit parti i december 2020. Siden har Orla Østerby været blandt Christiansborgs pt. seks UFG’er (Medlem af Folketinget uden for folketingsgruppe). Grundloven ligger dybt i ham: Vælgernes mandat er en personlig forpligtigelse, ikke noget som tilhører en blok eller et parti. Som det var i begyndelsen, da enevælden faldt i 1894.

Lige nu koncentrerer han sine kræfter om at forsøge at sikre det klima- og miljøteknologiske videncenter Klimatorium i Lemvig yderligere fire år på Finansloven (hvor Orla Østerby fik den konservative gruppes opbakning til at placere det i 2018 med tre millioner kroner i hvert af de efterfølgende fire år). Og på at være med til at fremme en grøn omstilling med flere energiøer i Nordsøen, som kan kaste arbejdspladser af sig til kommunerne langs den jyske vestkyst.

Orla Østerby er – efter tildeling fra blå blok og eget ønske - medlem af Folketingets Klima-, energi- og forsyningsudvalg samt Kirkeudvalget. Her er han blandt fortaler for at sætte penge af til at bevare Vestkystens unikke, forblæste og stakit-indhegnede kirkegårde, som den ved Trans Kirke, og aktiv i at sikre tiltrængt tilførsel af nye merit-uddannede præster for at afhjælpe den aktuelle præstemangel.

Folkevalg forpligter

Orla Østerby underskrev Grundloven og begyndte sin gang på Christiansborg den 15. december 2016, da Søren Pape Poulsen blev konservativ justitsminister i en nyformet V-LA-K regering og fik brug for sin vestjyske førstesuppleant. Tre konservative ministre betød tre nye medlemmer af den konservative folketingsgruppe, som de år kun talte seks mandater.

Det var lige på og hårdt. En ilddåb med otte ordførerskaber og fire udvalgsposter til Orla Østerby. Travlt, selv for en mand, der var vant til at jonglere døgnets timer mellem et job som centerchef for Tangsø Centret i Bækmarksbro og byrådsarbejde, blandt andet som mangeårig formand for social- og sundhedsudvalget i Lemvig Kommune.

Byrådsmøder i Lemvig onsdag aften klokken 19 betød opbrud fra møder på Christiansborg senest klokken 14:30, en tur tværs over landet – og tilbage til sengen i Folketingets lejlighedskompleks til folkevalgte i Tordenskjoldsgade, København K, igen klokken 2 samme nat for at kunne møde ind i Energiministeriet klokken 7 næste morgen.

”Jeg er opdraget til at være pligtopfyldende, så jeg gjorde alt, hvad jeg kunne. I dag kunne man måske være fristet til at sætte spørgsmålstegn ved, om det var rigtigt prioriteret. Dengang oplevede jeg det som fuldstændig nødvendigt”, siger Orla Østerby.

Det gør han stadig. Han møder op til samtlige møder i sine to udvalg. Dagen inden Folketinget førstebehandler næste års finanslov lader han endnu engang sit mandat holde sig i København fremfor at tage til fødselsdagsmiddag hos sin datter i Jylland. En plads i Folketinget forpligter ham til fremmøde i Folketingssalen. Han ser frem til at opleve friheden til at prioritere anderledes.

IMG_4852

Sognerådspolitiker

Bondesønnen, håndboldspilleren, bygningsteknikeren, indeklimarepræsentanten, foreningsmennesket Orla Østerby er blevet kaldt meget andet, siden han i 1997 gik ind i lokalpolitik. Han opstillede uden for de etablerede partier på Tangsø Borgerliste. Drevet af et ønske om at være med til at sikre fortsat liv og udvikling i sin hjemby Bækmarksbro og om at være med til at skabe en kommune i balance; en hvor ikke alle skattekrone-finansierede investeringer havnede blandt de 6.000 borgere i Lemvig by, men også fandt ud til de øvrige 75 procent af kommunens dengang i alt 24.000 indbyggere. ’Sognerådspolitiker’ er ikke et navn, som gør ondt, når det bider på ham:

”Bækmarksbro byggede med frivillige kræfter idrætshal og svømmehal for egne midler uden kommunale tilskud i begyndelsen af 1970’erne. Sammenholdet og foreningslivet var stærkt. Men den seneste kommunale investering var dengang Flynder Centralskole fra 1960, og der tegnede sig en fremtid med fortsat tilbagegang, butikslukning og fraflytning, hvis vi ikke satte ind”, fortæller Orla Østerby.

Politisk er Orla Østerby rundet af et gårdejerhjem, hvor kirkegang var selvfølgeligt og politik blev livligt diskuteret, men partimedlemsskab havde man ikke på Bækgård.

På Flynder Centralskole spillede lærer Bjerre, erklæret konservativ, også en væsentlig rolle i Orla Østerbys dannelse. I 1966 postede den 14-årige skoleelev et brev til folketingsmedlem Erik Ninn-Hansen med en opfordring om at stoppe den interne konservative rivalisering med Erik Haunstrup Clemmensen og i stedet bruge deres mandater i Folketinget på at skabe politik.

IMG_4647

Lærepenge

Da han efter sin uddannelse til byggetekniker på Struer Tekniske Skole og nogle år i Resen i 1981 vendte tilbage, byggede hus og etablerede base for familien (ungdomskæresterne Orla og Birthe Østerby blev gift i 1973. Deres tre børn, Tina, Hanna, og Kristian kom til verden i ’77, ’80 og ’88) i Bækmarksbro, viste det sig med tiden, at han også selv havde en del at lære om politisk håndværk.

At være dynamo for at fusionere idrætsforeninger, redde og flytte en købmandsbutik og stifte en lokal investeringsfond var et fint afsæt for at høste personlige stemmer nok til at brage ind i byrådet (næsten nok til to mandater til Tangsø Borgerliste). Afsættet gav ikke nødvendigvis grobund for en varm velkomst og et hjerteligt samarbejde med de etablerede politikere i byrådssalen.

”Jeg var 45, da jeg gik ind i politik for at gøre folk i Lemvig bevidste om, at uden kommunale investeringer i stærke, attraktive landsbysamfund ville centerbyen også komme til at lide under tilbagegang. Jeg ville ikke vælges ind, hvor jeg ville blive tvunget til at holde partilinjen. De konservative i byrådet var blandt de mest centralistiske, og Venstres medlemmer tog også min indirekte kritik af deres prioriteringer ret nær; de hentede jo ellers mange stemmer i landdistrikterne.”

Bedre blev det ikke, da en valgteknisk manøvre på tværs af partiskel landede den nye mand i kommunalbestyrelsen en plads i det magtfulde Økonomiudvalg.

”Jeg var glad for og stolt af at lande den post, men var også så meget nybegynder, at jeg endnu ikke forstod kunsten i at alliere sig og lade sine ideer og initiativer bære frem af andre.”

Stor var den yngre Østerbys overraskelse derfor den dag i år 2000, da Lemvig Byråd, med ham uden for døren som inhabil, afviste at bevillige de nødvendige 200.000 kroner i tilskud fra Lemvig Kommune til en helhedsplan ’Aktiv Center Tangsø’. Et projekt borgerlistens mand på forhånd havde sikret et samlet tilsagn om syv millioner kroner fra Lokale- og Anlægsfonden og andre fonde. Et udbygget idræts- og sundhedscenter med kultursal, wellness, motionscenter og mødelokaler i Bækmarksbro.

”Byrådet stod med et arkitekttegnet, gennemregnet projekt og statslige millioner på bordet, men sagde nej. Tilskuddet fra Lokale- og Anlægsfonden faldt. I stedet blev resultatet til etapevis for midler rejst i Tangsø Centret og uden kommunale tilskud. I dag står projektet langt hen ad vejen, som det dengang var tænkt i sin helhed.”

IMG_4834

Sundhedsfaglig kvalitet

I 2000 havde Orla Østerby parkeret sit kørende job som indeklimakonsulent for at indtage chefstolen i Tangsø Centret, der dengang bestod af svømmehal og idrætshal. Kontoret blev hans base. Stedet folk omkring Bækmarksbro svingede forbi med ideer, løsninger, problemer eller klager. Projekter tog form, og Tangsø Centrets knopskydning begyndte.

Først kom Kultursalen i 2001 med plads til store fester og foredrag. I 2005 kom sundhedscentret med tilknyttede fysioterapeuter, som tilbød behandlinger og træning i svømmehallens varmtvandsbassin og det nye motionscenters specialmaskiner. Kvaliteter andre gerne kørte til Bækmarksbro efter. Folk fra Lemvig, Holstebro, Thyborøn, Vemb og Ulfborg kom også for at nyde spabobler, massage, sauna og damp, da Tangsø Centret åbnede en komplet wellnessafdeling og café i 2007.

Uvilje mod at være afhængig af andre menneskers penge ligger dybt i Orla Østerby, privat såvel som professionelt.

”Det har været vigtig for mig aldrig at investere for så efterfølgende at måtte ud med hatten i hånden, fordi forretningen ikke løb rundt. Derfor var det afgørende, at Tangsø Centret kom til at levere ydelser og service, man ikke fandt tilsvarende andre steder. Centrets faciliteter overgik, hvad man ville forvente i en by af Bækmarksbros størrelse, og derfor trak de aktiviteter til udefra. På den måde fik vi en forretning, som bar sig selv og samtidig skabte kvalitet for byen og kommunen. Det er meget sjovere at virke for at kunne klare sig selv, end det er at bede om penge. Og bortset fra lommeuld kommer intet af sig selv!”

”Ideen var også at skabe et sundhedscenter båret af faglig kvalitet. En kommunal lånegaranti sikrede, at vi kunne renovere svømmehallen, da den var slidt og utæt. Heldigvis nåede vi det, inden man begyndte at etablere svømmehal i Lemvig. Det er jeg taknemlig for; vores varmtvandsbassin er fortsat af uvurderlig stor betydning for de mange behandlings- og genoptræningstilbud.”

Østerby ansatte ledende fysioterapeut Lisbeth Mogensen. I dag har hun seks kolleger i Tangsø Sundhedscenters nu to afdelinger i Bækmarksbro og Bøvlingbjerg. Vintersæsonen tæller 17 hold, alene i vand.

Sammenhængskraft

”Det var et drømmejob at være med til at udvikle sit eget lokalsamfund. Omkring den fælles idrætsforening, købmanden og Tangsø Centret var oparbejdet en sammenhængskraft uden sidestykke. Da vi i 2000 besluttede, at børn i Bækmarksbro også skulle have en skolefritidsordning at mødes i, selv om kommunen kun gav centerbyens børn den mulighed, kom der ikke 5-10 stykker for at bygge Tangsø Gården om til formålet; der stillede 20-30 mand! Uden det helt enorme sammenhold og den fælles tro på at gøre byen til et levende og godt sted at bo, havde ingen af projekterne ladet sig gøre. Men vi lykkedes, og befolkningstallet gik ikke tilbage.”

Med en egen startkapital på 70.000 kroner, borgerinddragelse og indledningsvis i samarbejde med byfornyelsesarkitekter fra Nørresundby udarbejdede Bækmarksbro i 2010 et forslag til en større byfornyelse.

Østerby viste først projektmappen på borgmesterkontoret. Planen fik Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse. Der blev åbnet for at søge den statslige landsbyudviklingspulje, LAG-midler og andre fonde. Lemvig Kommune investerede sideløbende i en nybygget børnehave, Tangsø Børnehus blev indviet i oktober 2013, og udbygning og renovering af skolen.

På fem år fandt offentlige investeringer for godt 21 millioner kroner vej til Bækmarksbro, som blandt andet blev trafiksikret, forskønnet med grønne områder hvor der før stod udtjente bygninger, fik en Bæversti, legeplads og multibane.

”Siden gjorde Lemvig Kommune også en indsats for kommunens øvrige landsbyer. Respekten for og opbakning til dem, som selv gør noget i lokalsamfundene, voksede gennem årene. Den udvikling er jeg glad for at have medvirket til.”

IMG_4625

Knudepunkt

Først for nylig har Orla Østerby selv googlet ’Østerbys Torv’, som har båret hans navn, siden han fratrådte Tangsø Centret 1. maj 2017. Maps viser vej dertil. Det centrale torv er mere end sine mange parkeringsbåse på sort asfalt; det er Orla Østerbys kongstanke om synergi og sammenhæng, navnlig i børnefamiliernes hverdag i Bækmarksbro. Et knudepunkt for skole, daginstitution, Tangsø Fritidsordning (siden 2013 foreningsdrevet i kommunalt partnerskab, som den første af sin art i Danmark), Spar Supermarked og alle Tangsø Centrets faciliteter, sundhedstilbud og sportsaktiviteter.

Navnet – navnlig tilblivelsen da et snævert flertal i Lemvig Byråd stemte for dets officielle optagelse i vejregisteret - vækker stadig blandede følelser hos ham.

”Ja, torvet er mit projekt, men det var aldrig tænkt som noget, der skulle bære mit navn. Det var en overraskelse for mig, da det blev indstillet til byrådet. Anerkendelse er altid rart, men det var en flov fornemmelse at være genstand for offentlig diskussion i den forbindelse.”

”Uanset hvad min facon må få folk til at tro, er jeg hverken hårdhudet eller skråsikker. Tvivlens nådegave er i den grad min, så jeg vender skråen mange gange og lytter gerne en ekstra gang til mine modstandere, inden jeg træffer en beslutning”.

Torsdag den 25. juni 2020 blev Orla Østerby Ridder af Dannebrog. Indstillet af borgmester Erik Flyvholm, som overrakte ham ordenen for 22 års virke i kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune.

Orla___sterby_foran_Christiansborg

Landspolitik

Orla Østerby lærte politik på den hårde måde. Efter tre perioder i byrådet begyndte han at finde sin status som ene mand på Tangsølisten slidsom. Han takkede ja til en invitation fra den konservative gruppe, som han første gang opstillede for i 2009. Ved kommunalvalget i 2013 høstede Orla Østerby næstflest personlige stemmer (846), kun overgået af siddende borgmester Erik Flyvholm. Østerby fortsatte som formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Positionen var iøjnefaldende nok til, at en nyvalgt partiformand fra Viborg bad Orla Østerby opstille og høste konservative stemmer i vest ved folketingsvalget i 2015. 3,4 procent af stemmerne og seks mandater gjorde Det Konservativ Folkeparti til Folketingets mindste.

Derfor fik de tre suppleanter rasende travlt i december 2016, da V-LA-K gav en ministerpost til halvdelen af den konservative gruppe.

I 2017 fratrådte Orla Østerby Tangsø Centret i maj. Han blev genvalgt til kommunalbestyrelsen november samme år, men valgte at forlade formandsposten i Social- og Sundhedsudvalget. Efter sit genvalg til Folketinget i juni 2019 overlod han i september pladsen i byrådet til sin suppleant for at koncentrere sine kræfter på Christiansborg.

”Når man er i landspolitik, forventer valgkredse og hjemegn, at man arbejder og skaber positive resultater for dem. I det lys kan man godt fundere over, hvorfor ’sognerådspolitiker’ primært bruges negativt, når man arbejder målrettet for at varetage og fremme sit lokalsamfunds interesser i kommunalpolitik”.

Som sin første store ordføreropgave forhandlede Orla Østerby Landbrugspakken på plads. I sit fiskeriordførerskab havnede han i orkanens øje, da kystfiskere med stærk politisk opbakning drev fangst på kuttere i ’de kapitalistiske kvotekongers’ garn.

”Tror man, landbrug er svært og kompliceret, har man fiskeriet til gode. Det er det mest gennemregulerede, megakomplicerede ressortområde, der findes! Og Fiskeristyrelsen var udsultet og manglede ekspertise til at rådgive fiskerne og vejlede politikerne. Det var en frygtelig tid”.

På en af sine sidste missioner som landdistriktsordfører inviterede Orla Østerby i august 2020 daværende boligminister Kaare Dybvad til Bækmarksbro. Målet var, sammen med relevante lokale aktører, at diskutere, hvordan landsbyer får opfyldt ønsket om almennyttige lejeboliger, når boligforeninger sjældent vil bygge uden for byerne. 1. september 2022 flyttede de første beboere ind i otte nybyggede boligforeningslejemål i Bækmarksbro.

Indvielse_af_tog_10

Uden for folketingsgruppen

I oktober 2020 angav en partifælle Orla Østerby, som en af to mandlige folketingskolleger fra hvem hun i 2017 havde oplevet ”grænseoverskridende adfærd”. Det Konservative Folkeparti fik sin første #MeToo-sag. I kølvandet på Det Radikale Venstres håndtering af Morten Østergaard og Frank Jensens langsomme skred fra sin socialdemokratiske overborgmesterpost fratog de konservative prompte Orla Østerby alle hans otte ordførerskaber og stak ham en pressemeddelelse at underskrive. Mundkurve blev uddelt.

Orla Østerby havde dengang med taknemlighed taget imod en grundig undersøgelse af anklagen om grænseoverskridende adfærd. Det fik han ikke. Hverken af sin formand, sit parti eller pressen.

”Ingen spurgte. Både min alder og mit køn talte allerede imod mig i offentlighedens øjne. Jeg følte mig så lille! Forfærdelig flov over at være reduceret til en, som andre nu frit kunne tænke sådan om, fordi jeg var blevet peget ud. Det havde jeg aldrig set komme. Jeg kindkysser ikke og er ikke på kram og knus med nogen på Christiansborg.”

Den sædvanlige kampgejst og nøjeregnende retfærdighedssans gled Orla Østerby af hænde. Er man smidt i grøften, kan man ikke – uanset hvor ærekær man er - rejse sig og slås, uden det bliver beskidt. Han så kun én værdig udvej.

I stedet for i stilhed at vente på at få sine ordførerskaber tilbage, når stormen var drevet over, meldte Orla Østerby sig den 4. december 2020 ud af Det Konservative Folkeparti. Partiet mistede et vestjysk mandat og blev en mand mindre.

”Det var en vanvittig og hæslig tid. Kun den varme og kærlige opbakning fra min kæreste, min familie og gode venner hjalp mig igennem. Livets inderste og egentlige værdier stod meget tydeligt frem.”

Indvielse_af_tog_35

Livet i vente

I det tidlige forår 2021 faldt Orla Østerby om på sin faste løbetur i Klosterheden. Han blev stille indeni. Hjertelægerne på Skejby Sygehus opererede i tre en halv time. Nu sætter en pacemaker takten.

”Jeg er taknemlig over at være sluppet levende igennem, og jeg er også meget taknemlig over min tid i Folketinget. Livet er ens eget ansvar, altid. Man kan ikke spole baglæns til en kontrafaktisk historie, hvor jeg aldrig tog min plads som suppleant og aldrig genopstillede. Jeg tager heller ingen uforløste ambitioner med fra Christiansborg. At have haft en plads i Folketingssalen og stået på talerstolen mange gange er at opnå det uopnåelige for en bondedreng fra Bækgård”.

Skuddagsfødselaren rundede 70 år i år. Først når valget er ovre, vil han være løst fra sin forpligtelse til at repræsentere borgerlige, vestjyske værdier i Folketinget. Han glæder sig til et aktivt deltagende familieliv blandt sine ni børnebørn, børn og svigerbørn og med sin kæreste. Privat har de sammen udsigt over Vesterhavet fra Trans og udsigt over Vejle Fjord fra Bredballe.

Orla Østerby ser også frem til at finde interessante, nye emner at dykke ned i for at holde hjernen i form. Holdsport har karrieren ikke levnet plads til i voksenlivet (på nær årene som sportschef for Team Vestjylland, som med en hjemmebanesejr over GOG blev danske ynglingemestre i 2006!), men han passer sin løbe- og styrketræning, helst i Tangsø Motionscenter, og er begyndt at vandre sammen med sin kæreste.

Bestyrelsesarbejdet i Tangsø Sundhedscenter Aps. og direktørposten i Tangsø Invest Aps. fortsætter han. 

Arrangementer
22. september 2023
Helligåndskirken, Hvide Sande kl. 16.00
Finale - Hvide Sande Masterclass
Finale-koncertKom med til en festlig afslutning på det 17. Hvide Sande Masterclass til en farveri...
22. september 2023
Lemvig Idræts- & Kulturcenter, Lemvig kl. 19.30
Lemvig-Thyborøn Håndbold mod TTH Holstebro
Fredag d. 22. september tager Lemvig-Thyborøn Håndbold imod TTH Holstebro, når det er blevet ti...
22. september 2023 - 24. september 2023
Nr. Vosborg, Vemb kl. 9.00
Et par dage i fisk
Vær med når Nørre Vosborg og Gordon P. Henriksen igen går all in på Et par dage i fisk 22-2...
23. september 2023
Lemvig Bibliotek, Lemvig kl. 10.00-16.00
Skriv din historie
Erindringsværksted med Kommunens ’huskunstnere’Din historie er vigtig. Og den skal fortælles, så d...
Se alle arrangementer