Sjælden haj i nettet

13. marts 2019

En fisker fra Thyborøn har fanget det første dokumenterede eksemplar af en seksgællet haj i danske farvande. Fangsten skete et stykke ude i Nordsøen, og hajen, der blev vurderet til at være mellem 120 og 150 kilo tung, blev genudsat efter at være blevet fotograferet. 

Selvom det umiddelbart lyder som en stor haj, er der dog kun tale om en unge. Den seksgællede haj er nemlig en af verdens største kødædende hajer, og den kan blive helt op til fem-seks meter lang og veje ét ton.

Magasinet VESTKYSTEN