H. C. Andersen på eventyr i Vestjylland

14. oktober 2019

I 1859 var H.C. Andersen på besøg på Bovbjerg:

Vestpaa breder sig Eng og Mose,
begrænset af høje Klitter,
der lig en Alperække med savformede Takker
løfte sig mod Havet,
de afbrydes kun af høje Lerskrænter
dem søen Aar for Aar bider kempemundfulde af,
saa at Brinker og Højder styres
som rystede ved Jordskælv
     H. C. A, 1859 ved Bovbjerg

160 år efter hylder Bovbjerg Fyr den store danske forfatter med spændende foredrag, dukketeater, koncerter, udstillinger, workshops og meget andet.

I kalenderen på vestkysten.nu kan I se den store buket at fine arrangementer med H. C. Andersen-tema.

Kontakt
image description
Magasinet VESTKYSTEN
complot@complot.dk
Visitkort

Samarbejde udpeget til pris

10. september 2019

Udenlandske gæster skal kende den danske vestkyst som én samlet destination. Det er formålet med den fælles udviklingsplan for Vestkysten, der blev præsenteret sidste år, og som dækker 11 kommuner langs den jyske vestkyst. Partnerskab for Vestkystturisme står bag planen, der nu er nomineret til Byplanprisen 2019 for sin innovative tilgang til samarbejde på tværs af kommunegrænser:

”Om nomineringen fremhæver juryen særligt den holistiske tilgang til projektet, og at så mange kommuner er gået sammen i et samarbejde. Turismen kender ikke til kommunegrænser, og det er derfor rigtig godt set med en samlet strategi, der koncentrerer udviklingen fremfor at sprede den. Projektet udfordrer desuden den gængse planlægning og er et opgør med ad hoc-planlægning langs vores kyster. Det har potentiale til at danne grundlag for fremtidige, vigtige samarbejder på tværs af kommuner”, fortæller Ellen Højgaard, direktør for Dansk Byplanlaboratorium, der står bag nomineringen.

Arrangementer
24 feb 2020
24 feb 2020
JyllandsAkvariet, Thyborøn kl. 13.00
Se alle arrangementer