H. C. Andersen på eventyr i Vestjylland

14. oktober 2019

I 1859 var H.C. Andersen på besøg på Bovbjerg:

Vestpaa breder sig Eng og Mose,
begrænset af høje Klitter,
der lig en Alperække med savformede Takker
løfte sig mod Havet,
de afbrydes kun af høje Lerskrænter
dem søen Aar for Aar bider kempemundfulde af,
saa at Brinker og Højder styres
som rystede ved Jordskælv
     H. C. A, 1859 ved Bovbjerg

160 år efter hylder Bovbjerg Fyr den store danske forfatter med spændende foredrag, dukketeater, koncerter, udstillinger, workshops og meget andet.

I kalenderen på vestkysten.nu kan I se den store buket at fine arrangementer med H. C. Andersen-tema.