Flere bævere

5. februar 2020

Bæveren har i de seneste fire år fordoblet både antallet af bæverbo og sit spredningsareal. Det viser et nyt notat, som Miljøstyrelsen har offentliggjort om bæverbestanden, som kun har været i vækst, siden de første bævere blev sat ud i Klosterheden i 1999.

Miljøstyrelsen forventer, at bæveren i Jylland senest opnår såkaldt ”gunstig bevaringsstatus” ved den næste afrapportering til EU i 2025. Når det sker, "vil det efter en konkret vurdering være muligt at anvende mere vidtgående forvaltningstiltag i form af flytning eller regulering" af de jyske bævere.

Kontakt
image description
Magasinet VESTKYSTEN
complot@complot.dk
Visitkort

Samarbejde udpeget til pris

10. september 2019

Udenlandske gæster skal kende den danske vestkyst som én samlet destination. Det er formålet med den fælles udviklingsplan for Vestkysten, der blev præsenteret sidste år, og som dækker 11 kommuner langs den jyske vestkyst. Partnerskab for Vestkystturisme står bag planen, der nu er nomineret til Byplanprisen 2019 for sin innovative tilgang til samarbejde på tværs af kommunegrænser:

”Om nomineringen fremhæver juryen særligt den holistiske tilgang til projektet, og at så mange kommuner er gået sammen i et samarbejde. Turismen kender ikke til kommunegrænser, og det er derfor rigtig godt set med en samlet strategi, der koncentrerer udviklingen fremfor at sprede den. Projektet udfordrer desuden den gængse planlægning og er et opgør med ad hoc-planlægning langs vores kyster. Det har potentiale til at danne grundlag for fremtidige, vigtige samarbejder på tværs af kommuner”, fortæller Ellen Højgaard, direktør for Dansk Byplanlaboratorium, der står bag nomineringen.

Arrangementer
30 mar 2020
Biohuset, Lemvig kl. 19.00
30 mar 2020
JyllandsAkvariet, Thyborøn kl. 13.00
Se alle arrangementer