Flere bævere

5. februar 2020

Bæveren har i de seneste fire år fordoblet både antallet af bæverbo og sit spredningsareal. Det viser et nyt notat, som Miljøstyrelsen har offentliggjort om bæverbestanden, som kun har været i vækst, siden de første bævere blev sat ud i Klosterheden i 1999.

Miljøstyrelsen forventer, at bæveren i Jylland senest opnår såkaldt ”gunstig bevaringsstatus” ved den næste afrapportering til EU i 2025. Når det sker, "vil det efter en konkret vurdering være muligt at anvende mere vidtgående forvaltningstiltag i form af flytning eller regulering" af de jyske bævere.