Millioner til bro over sluse i Hvide Sande

;
12. november 2020
PastedGraphic_12

Realdania har bevilget fire millioner kroner til blandt andet den svingbro over slusen i Hvide Sande, som Ringkøbing-Skjern Kommune gerne vil opføre som en del af turisme-udviklingen på vestkysten. 

"Hvide Sande oplever stadig flere turister, og den stigende biltrafik omkring broerne i bymidten er både til gene for bilister og bløde trafikanter. Projektet drejer sig om at skabe nye rekreative forbindelser, der appellerer til bevægelse til fods og på cykel, ved at etablere sti- og broforbindelser på tværs af havnen", skriver Realdania i en pressemeddelelse. 

Pengene kommer fra en pulje, hvor Realdania har afsat 40 mio. kr. til at udvikle kystbyer og attraktioner langs den jyske vestkyst. Første skridt var at støtte en række udviklingsplaner for feriestederne samt undersøgelser af en række attraktioners udviklingsmuligheder. Andet skridt var at støtte realisering af seks udvalgte projekter. Heriblandt altså også broer og stier i Hvide Sande.

"De seks udvalgte projekter går foran, både når det handler om samarbejde mellem borgere, erhvervsdrivende og kommuner og ved at sætte høje ambitioner for de fysiske forandringer. Vestkysten har potentiale for mere helårsturisme - og dermed for øget beskæftigelse og mere liv i lokalsamfundet. De seks udvalgte projekter binder natur, byliv og mennesker sammen og vil give nye oplevelser til både beboere og besøgende. Det er en vigtig pointe, at udviklingen ikke sker på bekostning af den rå og uberørte natur, der er en attraktion i sig selv på Vestkysten", siger filantropidirektør Nina Kovsted Helk fra foreningen Realdania. 

TEKST: ERIK POULSEN, MAGASINET VESTKYSTEN. 

ILLUSTRATION: MØLLER & GRØNBORG. Visualisering af svingbroen, set fra bymidten og over mod Sluseøen, hvor udviklingsplanen arbejder med placering af ferielejligheder.