Energi-ø bør placeres ud for Hvide Sande

1. september 2020

En kommende energi-ø i Nordsøen bør placeres vest for Hvide Sande. Det mener Hvide Sande Havn, som på sin hjemmeside forklarer, at det vil være et naturligt midtpunkt for de nuværende og fremtidige havvindmøller-parker:

"Med kort sejlafstand til samtlige nuværende og fremtidige parker på vestkysten og et perfekt service set up gør det Hvide Sande Havn til den oplagte lokation for servicering af de store vindmølleparker", skriver Henning Yde, maritim chef på Hvide Sande Havn.

Udmeldingen kommer i forbindelse med, at Esbjerg Havn har fremlagt en detaljeret beskrivelse af, hvordan en energi-ø kan udformes. Esbjerg Havn har siden 2017 arbejdet med at visualisere en kommende energi-ø i Nordsøen, og i juni kom planerne et stort skridt nærmere en realisering, da et bredt flertal i Folketinget blev enige om at etablere energi-øer i Nordsøen og ved Bornholm.  

Ifølge Folketingets klimaaftale bliver energiøerne verdens første og skal fremtidssikre dansk havvindudbygning. Energiøen i Nordsøen skal have en kapacitet på 3 GW i 2030 med plads til mindst 10 GW på sigt. Øen udbygges i faser i takt med, at elforbruget stiger, og energiøen tilsluttes handelsforbindelser til andre lande.

Esbjerg Havn bruger i sit forslag til en etablering af øen egne erfaringer i forbindelse med flere millioner kvadratmeter havneudvidelser de seneste 15 år. De nye havneområder er bygget på søterritoriet ved at inddæmme et vandområde og fylde det op med sand. Et materiale, der er umiddelbart tilgængelig i Nordsøen, og dermed en fordel for både miljø og etableringsomkostninger. Sandet fyldes i en stor rørkonstruktion. 

"Det er et seriøst og gennemarbejdet forslag, og energiøen kan med fordel placeres i de områder, Energistyrelsen efter finscreening har udvalgt til fremtidige parker ud for den jyske vestkyst", skriver Henning Yde i sin argumentation for placeringen ud for Hvide Sande Havn.

VISUALISERING: ESBJERG HAVN. Tegningen viser en havn med installations- og mandskabsfartøjer samt lagerbygninger på land med mere. Øen bygges på en bund af sand, og kajkonstruktionen består af spunsplader. Store jernrør udgør øens ydre værker, og i centrum fyldes op med sand pumpet op fra havbunden.