Klitlandevej spærres ved Søndervig

7. august 2020

Helt ifølge planen bliver trafikanterne fra denne uge mødt af omkørselsskilte på Houvig Klitvej, når de nærmer sig Søndervig. Den nordlige del af Houvig Klitvej er nemlig spærret, og trafikken ledes derfor via Lodbergsvej gennem Søndervig og tilbage på klitvejen på den anden side af vejarbejdet.

Samtidig er anlægsarbejdet gået i gang til den omfartsvej, der skal lede trafikken uden om det nuværende stærkt trafikerede kryds ved henholdsvis Søndervig Landevej, Holmsland Klitvej og Houvig Klitvej.

Den nye omfartsvej bliver etableret i området omkring den eksisterende grusvej beregnet til særtransporter (møllevejen), og den afsluttes med en rundkørsel ved Søndervig Landevej.

Baggrunden for vejarbejderne er byggeriet af Lalandia-badelandet og de resterende af i alt 483 sommerhuse på Lalandia-grunden nord for Søndervig Landevej. Desuden har vejene omkring Søndervig i årevis været udfordret af trafiktrykket - ikke mindst i højsæsonens sommermåneder.

Formålet med vejarbejdet på Houvig Klitvej er at skabe en sammenhæng mellem Lalandia-byggeriet og Søndervig, samt at sikre, at fodgængere trygt kan passere vejen. De to kørebaner vil derfor blive adskilt af en beplantningshelle, ligesom der vil blive etableret en sti langs vejen. Samtidig vil hastighedsbegrænsningen blive ændret til 50 km/t.

"Ombygningen af Houvig Klitvej vil give en bedre sammenhæng i Søndervig og vil gøre det mere trygt for fastboende og feriegæster at færdes i området", siger Heidi Vang Grosmann, ingeniør i Ringkøbing-Skjern Kommunes afdeling for Plan- og Vejanlæg.

Omfartsvej ved siden af vindmøllevej
Etableringen af omfartsvejen skal lede trafikken uden om Søndervig-krydset og gøre turen mellem Hvide Sande og Ringkøbing lidt nemmere.

"Selve omfartsvejen bliver anlagt på en mark langs den eksisterende grusvej, så det arbejde kommer kun til at påvirke trafikken i mindre grad", siger Heidi Vang Grosmann.

Men hun understreger, at selve tilkoblingen af omfartsvejen med rundkørsel i nordenden og tilkoblingen til Holmsland Klitvej mod syd kan komme til at give lidt ændringer i trafikafviklingen, men at det forsøges udført på en måde så trafikafviklingen påvirkes så lidt som muligt.

"Vi ved, at trafikafviklingen allerede er udfordret i og omkring Søndervig, og vi prøver derfor på alle mulige måder at sikre, at vejarbejdet ikke yderligere bidrager til kødannelser eller frustration", forklarer Heidi Vang Grosmann og tilføjer, at tilkoblingen af omfartsvejen f.eks. kommer til at foregå om natten for at minimere generne for trafikanter.

Midlertidig vej og cykelsti
For at sikre trafikafviklingen på Søndervig Landevej, så længe anlægsarbejdet er i gang, vil der også blive etableret en midlertidig to-sporet interimsvej langs Søndervig Landevej. På den måde kan trafikken afvikles, uden at der er behov for signalregulering eller lignende.

Med etablering af interimsvejen etableres også en midlertidig cykelsti, så de cyklende kan færdes sikkert, mens arbejdet står på.

Etablering af rundkørslen forventes at foregå frem til 9. oktober 2020, mens arbejdet på Houvig Klitvej kommer til at foregå i to etaper, hvor første etape afsluttes i december 2020 og anden etape påbegyndes i foråret 2021.

På Ringkøbing-Skjern Kommunes projektside kan man læse meget mere om projekterne, ligesom der er opsat informationsskilte i og omkring Søndervig.

Magasinet Vestkysten har desuden i sin sommerudgave en større baggrundsartikel om vejarbejdet og badebyens udvikling

TEKST: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE. FOTO: HENRIK VINTHER KROGH, MAGASINET VESTKYSTEN