Lemvig Kommune har helt styr på spildevandet

4. juni 2020

De seneste uger har medier været oversvømmet af historier om udledning af spildevand. Erkendelsen hos alle er, at en løsning på miljøproblemet er en kæmpe investering i såkaldt kloakseparering, hvor man adskiller de stigende mængder regnvand fra spildevandet. 

Hos Lemvig Vand A/S og i Lemvig Kommune er alle huse og feriehuse allerede 100 procent kloaksepareret, og det giver en løbende besparelse ved driften af spildevandssystemet og rensningsanlæggene.

"I lokalområdet begyndte vi at investere i kloakseparering allerede i 1970'erne, og efter mange år fik vi senest alle sommerhuse med i 2016. Investeringen løber samlet op i én milliard kroner i nutidsværdi", siger Steffen Damsgaard, der er formand for Lemvig Vand A/S.

Det geografiske område er stort, og der er langt mellem de mindre bysamfund, og derfor var opgaven ekstra dyr ved etablering. Men den langsigtede indsats bærer nu frugt. Lemvig Vand A/S´s forbrugere og borgere i kommunen står ikke tilbage med en kæmpe regning. Faktisk er Lemvig Vand A/S et af de bedst drevne her i landet, når det gælder pris og effektivitet indenfor spildevand.

"Den langsigtede og løbende investering i klimatiltaget er foretaget ansvarligt og med blik for at verden forandrer sig, og at vi skal omstille os til klimaforandringerne", siger formanden.

Der er både en miljømæssig gevinst, og en økonomisk langsigtet gevinst, samt en basis for videre innovation, som Lemvig Vand A/S forsøger at skabe rammerne for og forsøger at udnytte gevinsten af.

Klimaløsninger på vej
Lemvig Vand A/S er allerede nu i gang med nye og endnu mere fremtidssikrede løsninger i vand-infrastruktur, der skal håndtere et stigende pres fra øgede nedbør på grund af klimaændringer. Sammen med Lemvig Kommune og Region Midtjylland er der oprettet et internationalt klimacenter, Klimatorium i Lemvig, hvor man sammen med virksomheder, forskere og borgere udvikler helt nye klimaløsninger.

Konkret kan to af projekterne her vise sig at være fremtidens overbygning til kloakseparering.

Det ene projekt handler om en såkaldt klimavej, hvor man undersøger muligheden for at rense vejvand med naturens egne bakterier. Igen en måde at separere og rense på rette niveau fremfor at trække alt vand ind på renseanlæg.

Samtidigt arbejdes der på et projekt med satellitdata, der skal hjælpe med at forlænge levetiden af investeringerne i rørledningerne med data om, hvor jorden forskyder sig og giver risiko for brud, samt give nyttig information ved stormflod.

Men inden resten af landet sætter turbo på investeringerne i kloakseparering, så bør forsyningerne igangsætte helt præcise målinger og registreringer af overløbene i forhold til mængder og næringsstoffer. Det er et beslutningsgrundlag Lemvig Vand A/S har brugt.

Klimatorium indvies 20. august, men indledes med et klimatopmøde den 19. august og afsluttes med et børneklimamøde den 21. august.

Magasinet Vestkysten skrev i forårsudgaven en længere baggrundsartikel om Lemvig Vand

FOTO: LEMVIG VAND. RENSNINGSANLÆGGET I HARBOØRE.