To nye kyst-toiletter ved Husby Klitplantage

22. maj 2020

To nye toiletter åbnes nu for gæster på vestkysten ved Husby Klitplantage: Et ved Spidsbjerg Strand der erstatter et ældre nedslidt toilet. Og et andet ved Badesøen i Husby Klitplantage, der erstatter et tidligere skovlokum. Det sker i sammenhæng med en mangeårig partnerskabsaftale NatureLife om udvikling af natur og friluftsliv på statsarealer i Holstebro Kommune.

"Vi arbejder i Holstebro Kommune for at forbedre adgangen til naturen og for at give kommunens borgere gode oplevelsesmuligheder i naturen og ved stranden. Fokus er at sikre gode faciliteter, der hvor mange færdes, siger Karsten Filsø, der er formand for Natur-, Miljø- og Klimaudvalget i byrådet. 

Begge toiletter er med rindende vand og lys af samme standard som toilettet ved Græm Strand, der tidligere er etableret af de to parter.

"De nye toiletter løfter kvaliteten og de gode rammer for gæster ved Vestkysten. Netop vestkyst-turismen og udvikling af outdoor-oplevelser er et fokusområde for Holstebro Kommune", siger Søren Olesen, formand for Erhvervs- og Turismeudvalget i byrådet.

Holstebro Kommune og Naturstyrelsen har tradition for at samarbejde om natur og friluftsliv og har tidligere blandt andet etableret friluftsområdet Tinkerdal i Feldborg Nørreskov ved Viborgvej; øst for Skave. 

"Naturstyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet arbejder for at fremme natur og styrke friluftsoplevelser, og vi lægger os i selen for at bringe de statslige naturarealer i spil sammen med kommuner til gavn for lokale og andre, der besøger området", siger skovrider Poul Ravnsbæk, Naturstyrelsen Vestjylland.