Ny natursti i klitterne mellem Vedersø og Sidselbjerg

18. maj 2020
En_natursti

Et længe næret ønske om en natursti i klitterne fra Sidselbjerg i syd til Vedersø Klit i nord bliver nu en realitet. 

Blandt andet Stadil-Vedersø Sogneforening, Vedersø Klit Grundejerforening, Nr. Houvig Grundejerforening og Klitferie har arbejdet for en forbindelse fra den eksisterende cykelsti fra Søndervig til Vedersø Klit. Naturstien kan flere steder føres væk fra landevejen og ind gennem klitterne, og den bliver belagt med stenmel i to meters bredde. Linjeføringen vil så vidt muligt være sammenfaldende med den tidligere klitvej.

Gennem dialog med lodsejerne på strækningen har de lokale initiativtagere sikret, at de fleste lodsejere frivilligt vil stille jord til rådighed for projektet. Det er derfor ikke nødvendigt at ekspropriere jord til projektet. På enkelte strækninger vil stien ligge i vejarealet. 
Den cirka otte kilometer lange sti vil fremme tilgængeligheden til naturen for lokale borgere og turister, og byrådets teknik- og miljø-udvalg har derfor på sit seneste møde bevilget 860.000 kr. til anlæggelsen, ligesom der er reserveres 15.000 kr. årligt til driften af stien i ti år. 

Terræntæppe om sommeren
På samme møde besluttede byrådspolitikerne også at bevilge 325.000 kr. til indkøb af et terræntæppe på redningsvej C142 ved Vedersø Klit. Tæppet, der lægges på redningsvejen i sommerperioden og nedtages i vinterperioden, skal forbedre adgangen til stranden for både gangbesværede og publikum generelt. Da terræntæppet tåler tung transport, ventes adgangen for redningskøretøjer også væsentligt forbedret.

Terræntæppet erstatter et tidligere ønske om en handicapvenlig sti, som Kystdirektoratet afslog i 2016. Kommunen påklagede afslaget til Naturklagenævnet, som to år senere afviste Kystdirektoratets afslag, men i den mellemliggende periode havde kommunen brugt de bevilgede penge til et terræntæppe i Søndervig. Nu får Vedersø Klit så også et, som Vedersø Klit Grundejerforening kommer til at stå for driften af. Det vil sige udlægning, nedtagning, opbevaring og fejning af terræntæppet i sæsonen.  

FOTO: ERIK POULSEN. En natursti i klitlandskabet vil forbinde to af sømærkerne på vestkysten – fra Sidselbjerg til Vedersø Klit.