Grænseåbning handler om mere end turister på vestkysten

15. maj 2020

Vestkyst-kommunernes fælles turistforening er i højeste beredskab i relation til den aktuelle krise for dansk turisme og ikke mindst den politiske bevågenhed og forståelse for turismens betydning for Danmarks kystområder.

Foreningen Partnerskab for Vestkystturisme håber, at man fra politisk side vil anerkende problematikken og foretage en hurtig åbning af den dansk-tyske grænse. Det er afgørende for beskæftigelsen og livet i veskystområderne, at der kommer gang i forbruget fra særligt de tyske gæster.

"For vestkystens kommuner rammer grænselukningen ikke udelukkende erhvervet, men også kommunen som helhed og dermed velfærden. Det handler ikke kun om økonomi, men om en bredere problemstilling – det handler også om mennesker", siger Sofie Valbjørn, borgmester i Fanø Kommune.

Partnerskab for Vestkystturisme holdt den 15. maj afholdt generalforsamling med deltagelse af en række borgmestre samt større og mindre turismeaktører, der sammen arbejder for at skabe vækst og udvikle hele vestkysten til én stærk destination. 

"Jeg glæder mig over den opbakning, der er til det fortsatte samarbejde i vestkystpartnerskabet. Lige nu er det vigtigere end nogensinde, at vi står sammen på vestkysten og italesætter turismens betydning", siger Erik Buhl, formand for Partnerskab for Vestkystturisme og borgmester i Varde Kommune. 

Foreningen er stiftet af de 11 vestkyst-kommuner, Dansk Kyst- og Naturturisme samt de tre vestdanske regioner. Partnerskabet arbejder med at udvikle hele vestkysten til én stærk destination gennem fælles vækstaktiviteter. Dansk Kyst- og Naturturisme varetager sekretariatsfunktionen for partnerskabet.

FOTO: ERIK POULSEN