Tårn og nye havnebroer på vej i vestkyst-byer

30. april 2020

Ringkøbing-Skjern Kommunes udviklingsplaner for Søndervig og Hvide Sande kan føre til henholdsvis et ’Byens Tårn’ i badebyens hjerte og nye indgange til havnebyens bymidte. Det fremgår af en indstilling fra administrationen, som byrådet skal behandle den 19. maj. 

Visionen for udviklingsplanen i Søndervig er, at der med afsæt i historien og de stedsbundne potentialer som en by mellem hav og fjord skabes ”oplevelsen af en moderne badeby. Det skal ske ved en kvalitetsmæssig opgradering af byen og med mere byliv i centrum”. Ikke mindst når byen med Lalandia bliver betydelig større, og Houvig Klitvej skifter karakter fra en omfartsvej til en byvej.

Konkret prioriteres det, at der placeres et ’Byens Tårn’ i krydspunktet mellem Lodbergsvej og Badevej som et nyt omdrejningspunkt i byen. Det vil være en offentlig bygning på 350 kvadratmeter i én etage med tagterrasse og et tårn, som omgives af et nyt byrum mellem Byens Tårn, Meny og strædet parallelt med Lodbergsvej og Houvig Klitvej. Meny får samtidigt en ny facade mod Lodbergsvej. 

Gangbroer til Sluseøen
Visionerne i Hvide Sande er, at der skabes ”sammenhænge på tværs af byen, startes en æstetetisk og kvalitativ opgradering af det offentlige rum samt sikres en udvikling i synergi mellem turisme, havneaktiviteter og bosætning”. 

Her prioriteres det, at udvikle Sluseøen med henblik på at skabe en ny indgang til bymidten ved at anlægge en gang- og cykelbro mellem Sluseøen og havnens sydside. Den anlægges som en svingbro for at sikre, at funktionaliteten i kammerslusen ikke forstyrres. Samtidigt skal der udlægges et parkeringsdæk i to etager på Sluseøen, hvor der skal være en høj plint på en meter i forbindelse med det underste dæk. Plinten skal være med til at sikre højvandsikringen af området, der ellers ville stå under vand, når vandstanden stiger. Et tredje element er en gangbro monteret på eksisterende bro ved afvandingsslusen, så Nordbyen og Slusesøen forbindes. 

Planen er at søge Realdania om støtte til de to udviklingsprojekter, der samlet kommer til at koste næsten 43 mio. kr. Resten foreslås finaniseret af kommunen og private investeringer.

OPDATERING 29. MAJ 2020: Tårn opgives
Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune har besluttet at droppe ansøgningen om støtte fra Realdania til tårn-projektet i Søndervig. Det skyldes, at Søndervig Supermarked har trukket sin støtte til projektet.

"Jeg vil ikke kalde det en protest. Men en naturlig konsekvens. Lige nu befinder Søndervig sig i et planlægningsmæssigt vacuum, hvor vi reelt ikke ved, hvordan byen skal udvikle sig. Det er usikkert, hvad der skal ske, og derfor har vi efter moden overvejelse besluttet at trække vores opbakning til projektet", siger købmand Thomas Hansen til Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

ILLUSTRATION: STRATEGISK-FYSISK UDVIKLINGSPLAN FOR SØNDERVIG. Byens Tårn i krydset mellem Lodbergsvej og Badevej kan blive Søndervigs nye kendetegn.