Store havfugle skyller døde op på vestkysten

26. april 2020

Et stort antal suler - den største havfugl i danske farvande - er i de seneste uger drevet døde i land på vestkysten.

Magasinet Vestkysten fandt således den 17. april fire døde suler indenfor for få hundreder meter på Bækbygaard Strand mellem Vedersø Klit og Houvig. En af de fire levede endnu, da vi kom ned på stranden, men søgte med en beskadiget vinge ud i havet, da vi nærmede os. En god halv time senere skyllede den død op til de tre andre suler på den ellers helt sandblæste strand. 

Ifølge Dansk Ornitologisk Forening er det dog særligt strækningen fra Rødhus over Blokhus og videre nordpå mod Hirtshals, der har budt på ekstraordinært mange ilanddrevne havfugle. Her har foreningen fået godt en håndfuld henvendelser fra strandvandrere, som har konstateret, at der har været ekstraordinært mange døde havfugle på visse kyststrækninger.

"Forleden observerede jeg op imod 60 døde suler på en cirka 20 kilometer lang strækning fra Rødhus til Grønhøj, da jeg kørte min daglige tur langs kysten", fortæller Ditte Øelund, der bor i Blokhus, til DOF's hjemmeside.

Hun tog kontakt til biolog Knud Flensted i DOF, der gav beskeden videre til Naturstyrelsen Vendsyssel, som derpå besigtigede strandene.

"De fleste af de døde suler bar præg af at have ligget længe i havet. De var meget medtagne og opløste, men vi har indsamlet en af de bedst bevarede, som snarest vil blive sendt til obduktion og analyse hos DTU Veterinærinstituttet, så vi måske kan få klarlagt en dødsårsag", siger vildtkonsulent Mogens Sonne Hansen fra Naturstyrelsen Vendsyssel til DOF.

Dødsårsagen undersøges
Det er ikke unormalt, at der i perioder skyller døde havfugle op på Nordjyllands strande ved Nordsøen. Men det aktuelle antal af døde suler er bemærkelsesværdigt.

"Det virker umiddelbart foruroligende, at så mange suler bliver fundet døde. Jeg har aldrig hørt om så stort et antal på så kort en strækning af vestkysten. Vi har også fået henvendelse om en død sule fra Aalbæk på Kattegatkysten. Det er bestemt værd at få undersøgt dødsårsagen”, siger Knud Flensted, biolog i DOF.

Strækningen fra Blokhus til Hirtshals tager typisk imod døde havfugle, når der har været kraftige vinde fra nordvest, som det har været tilfældet de senere uger, oplyser Bjarke Huus Jensen, der er biolog i Naturstyrelsen Vendsyssel.

"Havstrømme kan koncentrere opskyl fra havet, så det kommer ind på kysten ganske bestemte steder. Dødsfaldene blandt sulerne kan derfor komme fra et større havområde og have fundet sted langt fra Nordjylland over lang tid", siger Bjarke Huus Jensen til DOF.

I disse dage kan der ses koncentrationer på op imod 1.500 suler, som styrtdykker efter fisk omkring Grenen, hvor havene mødes.

Fiskere har fået suler i nettet
Magasinet Vestkysten har kontaktet DOF vedrørende de døde suler længere nede på vestkysten og sendt billederne af dem til foreningens biolog. 

"Sulen er efterhånden meget almindelig langs hele vestkysten, så det er ikke usædvanligt, at der også findes døde suler på den strækning. Det er svært at sige, hvorfor den levende sule havde beskadiget vingen. Der kan være mange årsager, og vi har blandt andet fået henvendelser fra flere fiskere, der fortæller, at de får suler i nettet", siger Knud Flensted til Magasinet Vestkysten. 

Bestand i fremgang
Sulen er kridhvid med et gulligt hoved, sorte vingespidser og et langt, nærmest lyseblåt næb. Den har et vingefang på op til 1,8 meter. 

Ifølge DOF er sulen en af de senere årtiers mest succesfulde havfugle i Nordatlanten. Imodsætning til mange arter af alkefugle som for eksempel lunder, lomvier og alke, der er i tilbagegang, går sulen frem i antal.

Bestanden er efter fredning mangedoblet til omkring 300.000 ynglepar. Nordsøens største koloni, Bass Rock, ud for Skotlands østkyst tæller rundt regnet 50.000 ynglepar.

De danske farvande har de senere år fristet et stigende antal suler til at tage på fisketogter. Blåvandshuk, Hanstholm, Hirtshals og Skagen er traditionelt de bedste danske lokaliteter for suler.

FOTO: ERIK POULSEN. Død sule på Bækbygaard Strand.