Ny app viser vej i geopark

6. april 2020

Inspiration til gode oplevelser i det vestjyske landskab i Lemvig, Struer og Holstebro Kommuner kan nu hentes ganske gratis i app’en Geopark Vestjylland fra enten App Store eller Google Play. 

App’en rummer beskrivelser af 48 såkaldte geo-sites. Det vil sige steder hvor man kan opleve, hvordan det vestjyske landskab er blevet skabt af is, vind, vand og mennesker før, under og efter de seneste istider. Det er også 48 steder – såkaldte non-geologiske sites – hvor der er en tæt sammenhæng mellem landskab, natur og kulturhistorie, som eksempelvis de store plantager og heder, høfderne, de mange strandinger langs kysten og mange andre spændende historier.

App’en viser desuden vej til attraktioner, som kan give et yderligere indblik i Vestjyllands udviklingshistorie, og der vises mange af de ruter og stier som er tilgængelige i hele området med tilhørende faciliteter som shelters og teltpladser.

”App’en er et formidlingsredskab som hele tiden vil blive opdateret og udviklet med nye beskrivelser, rettelser og fotos, og vi tager meget gerne imod bidrag og kommentarer”, fortæller geolog Anni Lassen fra Geoparkens sekretariat i Lemvig. 

Her arbejder man på at kvalificere Geopark Vestjylland som en UNESCO Global Geopark og herigennem være med til at fortælle historien om jordens udvikling. Der er pt. 147 UNESCO Globale Geoparker i verden.

"Vi forventer at kunne blive medlem af det fornemme selskab i april 2021. Med app’en og udviklingen af Geopark Vestjylland er det vores håb at kunne give både gæster og beboere et større kendskab til egnen og den udvikling, der har formet ikke bare landskabet, men også de mennesker der bor her”, siger Thomas Holst, leder af Geopark Vestjylland.