Thyborøn satser på fiskemel

29. juli 2019

Fiskemelsfabrikken TripleNine og Thyborøn Havn investerer 70 millioner kroner i at udvide havnens lossekapacitet fra 160 ton til 400 ton i timen.

”Det er jo mere end en fordobling af vores lossekapacitet. Men det er nødvendigt, hvis vi skal bevare vores position som en stærk, global aktør på markedet for fiskemel og fiskeolie af høj kvalitet. Vi ønsker at være i front med udvikling, fremstilling og afsætning af sådanne produkter. Målet er at opnå en førende position som leverandør af fiskemel og fiskeolie til foder til landbrug, fiskeopdræt og kæledyr”, siger Tina Kjærgaard, direktionssekretær på TripleNine i Thyborøn.

Samarbejde udpeget til pris

10. september 2019

Udenlandske gæster skal kende den danske vestkyst som én samlet destination. Det er formålet med den fælles udviklingsplan for Vestkysten, der blev præsenteret sidste år, og som dækker 11 kommuner langs den jyske vestkyst. Partnerskab for Vestkystturisme står bag planen, der nu er nomineret til Byplanprisen 2019 for sin innovative tilgang til samarbejde på tværs af kommunegrænser:

”Om nomineringen fremhæver juryen særligt den holistiske tilgang til projektet, og at så mange kommuner er gået sammen i et samarbejde. Turismen kender ikke til kommunegrænser, og det er derfor rigtig godt set med en samlet strategi, der koncentrerer udviklingen fremfor at sprede den. Projektet udfordrer desuden den gængse planlægning og er et opgør med ad hoc-planlægning langs vores kyster. Det har potentiale til at danne grundlag for fremtidige, vigtige samarbejder på tværs af kommuner”, fortæller Ellen Højgaard, direktør for Dansk Byplanlaboratorium, der står bag nomineringen.

Arrangementer
12 nov 2019
Biohuset Lemvig, kl. 17.30
12 nov 2019
Biohuset Lemvig, kl. 20.00
Se alle arrangementer