5. april 2023
Hygum Kirke, Lemvig kl. 14.30

Demensgudstjeneste

Onsdag i ’Den stille uge’ er der gudstjeneste tilrettelagt for mennesker med demens.

Der vil i gudstjenesten blive lagt vægt på genkendelighed. 

Gudstjenestens led og rækkefølge er genkendelige fra de gudstjenester, som er gemt i de dementes erindring. Der er læsning, der er fortælling (kort), der er trosbekendelse (hvorunder vi har de små trækors i hænderne), der bedes Fadervor, velsignelsen lyses. Det rituelle er vigtigt, for det er ritualerne, der er gemt i kroppen og erindringen på de demente. Forløbet er det samme fra gang til gang, men salmer og tekster varierer og lægger sig op ad årstid, højtid eller et tema.

Sted
Hygum Kirke
Klostervej 30, Hygum
7620 Lemvig