5. april 2023
Iskunsten, Thyborøn fra kl. 14.45

Shantykoret

Salt Å Thyborønsk

Lemvig Shantykor startede i 2012 i Havnens Hus hos Lemvig Træskibslaug. De koncentrerer sig om de deciderede arbejds- shanties, som er de sange, der blev sunget på de gamle sejlskibe, når tungt arbejde skulle udføres, og alle mand skulle hive i takt.

Disse shanties er yderligere delt op efter hvilken slags arbejde, der skulle udføres: Det være sig hive, gangspil-, hale-, hånd over hånd-, rykke samt pumpe- shanties.

Hvis man lukker øjnene en stund, kan man føle sig hensat til et arbejdssammenhold på et skrånende dæk i sejlskibenes storhedstid.

Sted
Iskunsten
Jernbanegade 1A
7680 Thyborøn