2. april 2023
Seniorhøjskolen, Nr. Nissum kl. 14.00

Højskolesangborgen på kryds og tværs

Ved højskoleforstander Jesper Vinther

Sang giver velvære og livsglæde. Sang åbner op for den gode historie. Sang har humor, humør og giver et godt fællesskab - og fællessang er et godt selskab at være i!

Entré
Kr. 50,- inkl. kaffe og kage.
Skolekredsmedlemmer kr. 25,-.

Sted
Seniorhøjskolen
Degneparken 22, Nr. Nissum
7620 Lemvig