2. december 2020
Lemvig Valgmenighedskirke, Lemvig kl. 14.00

Foredrag v/ Henrik Wigh Poulsen, biskop over Aarhus Stift

Præstens rolle i folkekirken - mellem akademisk teolog og folkelig forkynder 

Foredraget tager livtag med forholdet mellem præst og menighed i nutidens folkekirke. 
Henrik Wigh Poulsen har bl.a. slået til lyd for en fastholdelse af den høje teologiske faglighed hos præster, førend vi vender os mod formidlingen til verden. 

Er dette sværere at fastholde i en tid, hvor der også ofte stilles meget høje krav til "alt det andet", man gerne vil have, at en præst skal kunne?

I sit hverv som biskop står Henrik Wigh Poulsen over for de nyslåede cand. theol.'er, der skal ordineres.

Samtidig skal han have menighedernes almindelige liv og lydhørhed over for evangeliet for øje.

Hvordan kommer mødet mellem den faglærde teolog og den almindelige menighed bedst i stand, så der opstår en fin samklang mellem det særlige og det almindelige præstedømme.

Pris for kaffe og rundstykker
Kr. 50,-.

Sted
Lemvig Valgmenighedskirke
Forsamlingssalen
Kirkevej 2
7620 Lemvig