28. oktober 2020
Sneglehuset, Thyborøn kl. 19.30

Sangaften i Sneglehuset

Sømandsviser og Thyborønfortællinger med Ruth Kirkedal og Ejvind Haubjerg

Pris
Kr.  75,- inkll. kaffe og Sneglehusets kringle

Bestilling nødvendigt og skal ske via telefon 6139 8550 / 9783 1167

Sted
Sneglehuset
Klitvej 9
7680 Thyborøn