1. december 2020
Gjellergaard, Lemvig kl. 19.00

Strikke/hækle - hyggeaften på Gjellergaard - AFLYST

kl 19.00-21.30

Pris incl. kaffe m.m. kr. 50,- pr. person.

Ingen tilmelding. Du møder bare op.

Sted
Gjelleroddevej 163, Gjellerodde
7620 Lemvig