9. februar 2021
Kirkehuset, Lemvig kl. 19.30

Foredrag ved biskop Marianne Christiansen

Salmebogen 450 år?

Foredrag ved biskop Marianne Christiansen, Haderslev Stift 

Ordet ”sangskat” fik fornyet betydning i corona-nedlukningen: Netop når vi ikke kunne være sammen, fandt vi sammen i fællessang – eller rettere: I de fælles sange, som vi så sang hver for sig. At have fælles sange er at have fælles sprog. Salmebogen rummer en sangskat og en salmeskat, som giver et fælles sprog ikke kun med dem, vi lever sammen med lige nu, men også dem der var før os. I 450 år har Danmark haft en fælles salmebog og salmeskat – den vil vi høre om og synge fra.

Undervejs er der kaffebord til kr. 40,-.

Der er mulighed for at bestille kirketaxa for sognets beboere 

Sted
Lemvig Kirkehus
Torvet 10
7620 Lemvig