15. juni 2020
Holstebro Gymnasium og HF, Holstebro kl. 19.00

Den danske floras tilstand

Kom til en spændende aften og hør projektleder og botaniker Per Hartvig fortælle om Atlas Flora Danica undersøgelsen - om hvordan det står til med den danske flora. Hartvig vil bla. fortælle om floraen omkring Holstebro og vandkraftsøen. 

Gennem næsten 20 år (1992-2009) har flere hundrede fritidsbotanikere registreret planter landet over til Dansk Botanisk Forenings store kortlægningsprojekt. Resultaterne blev publiceret 2015 i et 3-bindsværk med omtale af mere end 3000 arter samt 2128 udbredelseskort. 

Foredraget vil især belyse de mange udfordringer, der har været ved afviklingen af et så stort og ambitiøst projekt baseret på frivilligt arbejde. Bestræbelserne på at dække alle dele af landet og få en så ensartet undersøgelse af kvadraterne som muligt. Det enorme arbejde med at kvalitetssikre de indsamlede data, ikke mindst bestemmelsen af de 190.000 indsamlede belæg. 

De vigtigste resultater bliver præsenteret, og med baggrund i undersøgelsen vil der blive gjort rede for de mest markante ændringer i den danske flora de seneste 50-80 år. 


Mht. Corona: Hold øje med evt. aflysning på vores hjemmeside eller vores Facebook side "DN Holstebro".

Sted
Auditoriet, Holstebro Gymnasium og HF
Døesvej 64
7500 Holstebro