13. juni 2020
Bovbjerg Fyr, Ferring kl. 15.30

Flora omkring fyret

Per Hartvig og Dansk Botanisk Forening udgav i 2016 Atlas Flora Danica - der med en endnu uset grundighed kortlægger botanikken i Danmark. Bogen indeholder 2.125 udbredelseskort og en lang række informative baggrundstekster med hvilke man med stor fornøjelse kan gå ud i naturen og finde og udforske de forskellige planter.

Denne weekend kan man komme med Per Hartvig rundt om floraen omkring fyret.

Lørdag fortæller Per Hartvig om arbejdet forud for udgivelsen af Atlas Flora Danica og giver et indblik i brugen af værket, så man med det i hænderne kan gå ud i naturen og artsbestemme botanikken.

Søndag går vi udenfor med atlasset i hænderne og ser, hvad naturen omkring fyret byder på.

Arrangementet gennemføres i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Pris: 50 kr. pr. dag inkl. kaffe og kage.

Tilmelding på 2711 7606.

Sted
Fyrvej 27
7620 Ferring, Lemvig