9. august 2020
Gjellergaard, Gjellerodde kl. 10.00-16.00

Gjelleroddedag - AFLYST

En festlig og hyggelig dag på Gjellergaard med masser af boder med mad og kræmmervarer.

Sted
Gjellergaard
Gjelleroddevej 163, Gjellerodde
7620 Lemvig