7. juli 2020
Gjellergård, kl. 19.30

Biskop Henning Toft Bro

Biskop Henning Toft Bro. Emne: Blæsten går frisk over Limfjordens vande – viser

og fortællinger fra en havvendt kyst.

Sted
Gjelleroddevej 163,
Gjellerodde, 7620 Lemvig