12. marts 2020
Holstebro Bibliotek, Holstebro kl. 19.00

Danmarks skove, nu og i fremtiden

- vedfabrikker, reservater for biodiversitet eller...?

Kom til en spændende aften med forstkandidat Peter Friis Møller, som har skrevet flere bøger om skove og træer. Han fortæller om danske skoves forhistorie, udvikling og aktuelle status. Han ser også på udfordringer som klimaændringer, biodiversitetskrisen og skovens fremtid.

Efter en indledning om de danske skoves forhistorie og udvikling og en aktuel status, ses på de store udfordringer, som især klimaændringerne og biodiversitetskrisen byder på for skovene og den danske natur. Derefter på hvor skovene kan bidrage med løsninger på problemerne og på hvordan fremtiden tegner sig for vore skove. 

Foredraget er arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet Holstebro. 

Der er entré, men det er gratis for DN medlemmer.

Sted
Holstebro Bibliotek, Bibliotekssalen
Kirkestræde 11
7500 Holstebro