14. april 2020
Lemvig Kirkehus, Lemvig kl. 19.30

Foredrag

v/ fhv. biskop Søren Lodberg Hvas, Aalborg

Her har jeg rod, her fra min verden går - en livsfortælling

Søren Lodberg Hvas stammer fra Thyborøn. Han havde sit første embede som præst på Fanø. Senere blev han domprovst i Haderslev og fra 1991 til 2010 biskop over Aalborg Stift. Men det er blot den ydre ramme om så meget mere.

Søren Lodberg Hvas vil med sin vestjyske humor og lune berige forsamlingen med en livsklog fortælling om sit liv, der som alle gode livsfortællinger mest af alt handler om det fælles liv. Og en glæde ved hjemstavnen: Her har jeg rod, her fra min verden går.

Kaffe kr. 25,-.

Sted

Lemvig Kirkehus
Torvet 15
7620 Lemvig