10. marts 2020
Lemvig Kirkehus, Lemvig kl. 19.30

Foredrag

v/ valgmenighedspræst Hans Nørkjær, Lemvig

At leve er lig med at reagere - om Kaj Munks kald til kamp og kærlighed

I en prædiken fra 1943 skriver Kaj Munk: ”Til hvad er det, vi frelses? Et daseliv i bløde puder? Nej, det er ikke Kristi frelse. Spørg Stefanus, spørg Peter, spørg Paulus! Alle vil de svare: Kristus frelste os til et liv i aktivitet”.

Hans Nørkær, der er præst i Lemvig og Omegns Valgmening, skriver om Kaj Munk: Han har i hele mit liv stået som et sandhedsvidne – én der var værd at lægge mærke til som hi-storisk person. At leve var for Kaj Munk lig med at reagere.

Kaffe kr. 25,-.

Sted
Lemvig Kirkehus
Torvet 15
7620 Lemvig