19. november 2019
Bovbjerg Fyr, Ferring kl. 19.00

Foredrag

”H.C. Andersens liv og digtning”

Der er næppe mange der ved lige så meget om H.C. Andersen som dr. theol. Kaj Mogensen, der med sit storværk ”Livet - det dejligste eventyr” med undertitlen ”H.C. Andersens teologi” erhvervede sig doktorgraden i teologi sidste år. I dette værk påviser Kaj Mogensen, at H.C. Andersen i sit liv styrede efter kristendommen.

I foredraget betones forholdet mellem H.C. Andersens digtning og liv.

Der inddeles i nogle ”glimt”:

• H.C. Andersens barndom og barndommen i forfatterskabet.

• Jødefejden og jøder i H.C. Andersens forfatterskab

• Venskaber. Forholdet mellem H.C. Andersen og Thorvaldsen, H.C. Ørsted og Ingemann

• Eventyret som liv og digtning

• H.C. Andersen og ” danskheden” - særligt belyst ud fra slesvigkrigene

• H.C. Andersen og døden.

Aftenens foredrag vil blive opdelt i to afdelinger adskilt af en kaffepause med hjemmebagt kringle fra Fyrets eget køkken.

Sidste afdeling giver mulighed for at stille spørgsmål og gå i dialog med Kaj Mogensen.

Entré: 50 kr. inkl. kaffe og hjemmebagt kringle.

Bestilling kan ske på bovbjergfyr@ferringby.dk eller 2711 7606.

Sted
Bovbjerg Fyr
Fyrvej 27, Ferring
7620 Lemvig