13. november 2019
Museet for Religiøs Kunst, Lemvig kl. 19.30

Folkeuniversitetet i Lemvig

MFRK 25 år. 

Lektor i kunsthistorie ved Aarhus Universitet Hans Jørgen Frederiksen

Ordet og billedet: Igennem historien har der i teori og praksis manifesteret sig en del forskellige opfattelser angående det religiøse billedes potentialer og begrænsninger i relation til det talte og skrevne ord. I dette foredrag præsenteres en række af de mest betydningsfulde historiske eksempler herpå fra den tidlige kristendom over reformationstiden til moderne tid.

Hans Jørgen Frederiksen forsker i europæisk kirkekunst.

Pris kr. 50,-.

Sted
Museet for Religiøs Kunst
Strandvejen 13
7620 Lemvig