Lemvigegnens Landboforening

Vejen til det bedste samarbejde

Lemvigegnens Landboforening er en naturlig og respekteret del af samfundet som forening i Region Midt og med 160 år i bagagen.

Regionen står også for en tredjedel af den samlede danske landbrugsproduktion.

Lemvigegnens Landboforening er talerør for vores medlemmer lokalt, regionalt og nationalt.

Tæt lokal dialog

Vi er i tæt dialog med Lemvig Kommune, hvor vi i fællesskab løser opgaver som fx miljøgodkendelser. Hver anden måned afholdes et møde med Teknik- og Miljøafdelingen i kommunen, hvor vi drøfter aktuelle sager og fastlægger den videre køreplan. Vi drøfter også mærkesager, som vi er blevet gjort opmærksomme på af medlemmerne.
Vi sørger tillige for at udnytte de synergifordele, der er mellem landbrug og andre erhverv i det nordvestjyske område.

Vi møder op

Regionalt afholder vi otte møder om året i Landbrugs Politiskforum Midt, hvor vi afholder politiske temamøder og skaber videndeling på vegne af vores medlemmer. I Region Midt deltager vi også aktivt i et fællesskab, hvor de 12 formænd og næstformænd i landets landboforeninger mødes og diskuterer den regionale landbrugssituation med landets ministre.

Nationalt har vi gennem Landbrugs- og Fødevareministeriet et direkte talerør til Christiansborg bl.a. ved fire årlige formandsmøder, hvor nationale landbrugsanliggender bliver behandlet.

En strategisk tilgang

Hos Lemvigegnens Landboforening er vi bevidste om foreningens størrelse og kernekompetencer. I stedet for at fusionere har vi valgt at arbejde strategisk med partnere uden for huset, så vi kan koncentrere os om det, vi gør bedst, nemlig at levere den bedst mulige rådgivning. På den måde er vores kunder altid sikret den bedste service. Lemvigegnens Landboforening er netop til for dig.
Arrangementer
29. maj 2020
JyllandsAkvariet, Thyborøn kl. 13.00
Fodring
Giv en hånd med ved hajfordringenNu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i vore...
29. maj 2020
Lystbådehavnen, Thyborøn kl. 11.30
Sælsafari
- med båd med glasruderPå sælsafari i LimfjordenTag med på sælsafari i båd og oplev den unikk...
29. maj 2020
Nr. Vosborg, Vemb kl. 10.00
Alt godt til livet
Sensommermarked på Nr. VosborgSensommermarked på Nørre Vosborg er efterhånden en fast tradition, o...
30. maj 2020
Ferring Kirke, Lemvig kl. 16.30
Grundtvig og kvinderne
I fortællingen 'Grundtvig og kvinderne' fokuserer en erfaren fortæller/performer/foredragsholde...
Se alle arrangementer