Havn klar til flere møller

Thyborøn Havn bobler af aktivitet og ikke mindst
tilfredshed med, at den nye Offshorekaj har løftet opgaven i forbindelse med opstillingen af fire havmøller i Nissum Bredning.

Tekst: Erik Poulsen . Foto: Henrik Vinther Krogh

Alle, der kender den jyske vestkyst, ved, hvor hårdt vestenvinden og Nordsøens bølger slår imod. Det gælder ikke mindst ved Thyborøn Kanal, der er indgangsporten til Thyborøn Havn. Men når skibene først er sluppet ind i Limfjordens mere rolige vande, så kan de stille og sikkert ligge til kaj i Thyborøn. 

Rollen som vestkystens eneste østvendte havn har været afgørende for den historiske udvikling af havnebyen, der i dag er en af Danmarks tre største fiskerihavne, ligesom Thyborøn i stigende grad er mål for godstransport og offshore-aktiviteter.  

Især sidstnævnte har i det seneste år præget havnen, hvor det ene mere spektakulære fartøj efter det andet til håndtering af sværgods har lagt til langs den nye offshorekaj, Limfjordskaj II. Det er sket i forbindelse med opstillingen af de fire kystnære vindmøller, som et lokalt vindmøllelaug og Jysk Energi har rejst i Nissum Bredning. 

Installationen af Siemens-testmøllerne har krævet fleksibilitet og en udstrakt service fra havnens mange virksomheder. Ikke mindst i de perioder, hvor den ellers attraktive vestenvind til produktion af vindenergi har skullet holde sig i ro for at skabe de rette vejrbetingelser for arbejdet med rejsning af de store vindkraftværker.   

De fire 7,0 MW-møller er nu på plads og begyndt at producere strøm til nettet. Det er gået så godt, at man på havnen føler, at det helt konkret og i praksis er bevist, at Thyborøn også bør komme i betragtning til endnu større offshore-projekter.  

Som når fundamenterne til Vattenfalls havvindmøller i de kystnære projekter Vesterhav Nord og Vesterhav Syd på vestkysten skal etableres fra næste år. 

”Det er rart at kunne henvise til, at vi allerede har medvirket til et projekt, der rent faktisk fungerede. Drømmescenariet er selvfølgelig, at vi kan være udskibningshavn for både fundamenter og selve møllerne, men vi overvejer også at etablere et permanent servicecenter ved siden af det nye færgeleje. Vi har jo vist, at vi har kajkapaciteten og er i stand til at imødekomme kundens behov”, siger direktør Jesper Holt fra Thyborøn Havn. 

Han viste for to år siden Magasinet Vestkysten rundt på havnen og fortalte om den igangværende udvikling på mange fronter. Vi har genbesøgt havnen for at få en opdatering på, hvor langt de forskellige projekter er. 

Indsejlingen uddybes

Vi begynder i sejlrenden, hvor skibene kommer ind. Her har regeringen foreslået, at Thyborøn Havn selv overtager oprensningen af sand fra 2020 mod at få et tilskud fra staten på fire mio. kr. årligt som kompensation. 

Det giver havnen en bedre mulighed for selv at styre vanddybden og tidspunktet for oprensning af kanalen. Oprensningen er med til at sikre, at storme ikke tilsander havbunden, og at havnen har den fornødne dybde til, at større skibe kan bruge den. 

”Vi har haft rigtigt fine vanddybder de seneste år, så vi klager ikke over Kystdirektoratets arbejde. Men det vil være rart, hvis vi selv kan styre, hvornår arbejdet gøres, ligesom vi inden for få år har brug for at få en vanddybde på 10 meter. I dag er den ofte ni meter og skal være minimum otte meter”, siger Jesper Holt. 

Limfjordskommunerne arbejder med en indsnævring af kanalen, der skal forhindre flere alvorlige oversvømmelser i nogle af havnebyerne længere inde i Limfjorden. En løsning ligger stadigt langt ude i fremtiden, og Jesper Holt Jensen forventer ikke, at det får betydning for erhvervsaktiviteten i Thyborøn Havn.

Flere turister i havnen

Den oprindelige fiskerihavn, der blev anlagt ved indsejlingen for over 100 år siden, er i dag lystbådehavn. Her mærker man, at turistlivet i Thyborøn boomer, og at der i 2015 blev indrettet moderne faciliteter til sejlere og andre gæster på havnen, der i sig selv er en stor turistmagnet. 

”Turistforeningen driver lystbådehavnen, og det ser godt ud. Der bliver stille og roligt flere aktiviteter. Ikke mindst efter, at JyllandsAkvariet har flyttet sine turbåde til blandt andet sælsafari ind i Nordre Inderhavn”, siger Jesper Holt. 

Han hæfter sig ved, at det stigende antal turister og havnegæster også har ført til etablering af flere nye spisesteder, ligesom der er skabt grundlag for frokostordninger og mødeforplejning til mange virksomheder på havnen.

Plads til vækst i fiskeriet

Udvidelsen af den moderne fiskerihavns store konsumcenter til salg og håndtering af spisefisk med et nyt kølerum på 1100 kvadratmeter er gennemført, ligesom der er etableret en ny vaskehal til fiskekasser. Rammerne er derfor på plads til at tiltrække stadigt flere udenlandske fiskefartøjer til havnen, der i forvejen er kendt som transithavn for især hollandske og belgiske fiskefartøjer. 

”Vi arbejder hele tiden på at tiltrække nye konsum- og industrifiskere til havnen. Her betyder det noget, at vi har en god service og for eksempel aftager alt det driftsaffald, som skibene har med ind i havnen”, siger Jesper Holt.

Han glæder sig over, at der er udsigt til, at den videre forarbejdning af fisken i højere grad kan ske i havnen, hvor Thyborøn Invest sammen med tre hollandske virksomheder har etableret filetfabrikken Royal Norden Seafood. Her er produktionen af rødspætter-fileter stille og roligt ved at komme i gang.

Lettere adgang for industrifiskere

Triple-Nine i Thyborøn er verdens største fiskemelsfabrik. De kæmpestore fiskefartøjer, der lander industrifisk som tobis og brisling i Thyborøn, er i høj grad afhængig af EU’s kvotepolitik og mulighederne for at fiske i hele Nordsøen. På havnekontoret følges det derfor med stor opmærksomhed, hvad der sker, når Storbritannien i 2019 forlader EU. Thyborøn Havn sidder dog ikke på hænderne, men satser på at få havnen gjort klar til større industrifartøjer fra blandt andet Norge. 

”Vi arbejder på at forbedre forholdene for losning af industrifisk ved Triple-Nine, hvor de to nuværende pierer rives ned og erstattes med en ny kaj. Det skal være hurtigere at få losset af hensyn til både kvalitet og vandmiljø. Ændringer sker formentlig sidst på året, men skal pusles på plads, så produktionen på fiskemelsfabrikken ikke går i stå”, forklarer havnedirektøren.

Flydedok løfter værftsområde

Hele værftsområdet på havnen har de seneste år fået et gevaldigt løft. Ikke mindst med den store flydedok, som virksomhederne Kynde & Toft samt Thyborøn Skibs- og Motor har investeret i. Siden 2016 har den kunnet tage imod større skibe og dermed skabt nye arbejdspladser og givet medvind til havnens mange servicevirksomheder. 

Flydedokken har sammen med faciliteterne til offshore-aktiviteterne været havnens største investeringer. Tilsammen har det tiltrukket nye virksomheder som Agger Værft og Hanstholm Elektronik, der har etableret sig på havnen omkring dokken. 

”I samme område er der også etableret et nyt, stort pakhus ved Langholm Kaj til udskibning af laksefoder til den norske akvakultur, så der er ikke mange ledige grunde på Thyborøn Havn. Der er tre ved flydedokken og en enkelt inde ved Nordsøkaj, så vi er ved at gøre flere grunde klar til udlejning”, forklarer Jesper Holt.

Ny færge til sommer

Han arbejder også mulighederne på det areal, der huser det nuværende færgeleje. Det bliver ledigt, når Thyborøn-Agger Færgefart i maj eller juni ventes at indsætte en ny færge til erstatning for den nuværende fra 1975. 

”Havnen overtager det gamle færgeleje, når den nye færge er i drift. Det ligger tæt på værftsarealet, så det er måske attraktivt for trawlbinderne, når vi skal til at se på, hvad det kan bruges til”, siger Jesper Holt.  

Den nye og større færge får et nyt færgeleje længere mod syd for at undgå de problemer med bølgeuro og tilsanding i indsejlingen, som den gamle færge har haft. Overfarten til Thy bliver et par minutter længere, men antallet af dage med driftsstop skal gerne blive mindre med den nye placering af den større færge. Den får plads til 22 personbiler eller to lastbiler og seks personbiler. De to kommuner bag Thyborøn-Agger Færgefart – Lemvig og Thisted Kommuner - har investeret i alt 80 mio. kr. i færgedriften. 

Offshorekaj virker – også til gods

Den nye Limfjordskaj II har i forbindelse med opstillingen af vindmøllerne i Nissum Bredning været stillet eksklusivt til rådighed for offshore-aktiviteter. Som for eksempel mens entreprenørvirksomheden Per Aarsleff har bakset de over 1000 ton tunge betonfundamenter på plads. Fjord-møllerne er sat i sving, men Siemens har fortsat kontor og mandskabsbåde liggende i havnen.   

”Der skal være mange pramme og skibe i havnen på én gang, når man rejser vindmøller. Offshorekajen har virket fantastisk, og vi har bevist, at havnen med sine 5,5 kilometer kaj har kapaciteten og evnen til også at levere til et vindmølleprojekt uden at genere andre aktører. Vores service-group har sørget for kontakt til eksterne håndværkere og overnatning med videre, og når vi har spurgt vindmølle-folkene, om vores service har levet op til deres forventninger, har de har haft svært ved at komme med forslag til forbedringer”, siger havnedirektøren. 

Han glæder sig over, at det mellem mølleaktiviteterne har været muligt at bruge sværgods-kajen til en del af de 1,8 mio. ton gods, der sidste år gik over Thyborøn Havn.

Langt størstedelen er grus, sten og ral, der landes, sorteres og sendes videre med lastbil. 

”De seneste år har vi også i stigende grad modtaget rågrus, der losses over på coastere og sejles til Holland, Tyskland og Sjælland. I den forbindelse er det rart, at vi har fået den nye offshorekaj og kan bruge den til godsskibene, selv om det kunne være et puslespil i perioden, hvor kajen blev flittigt benyttet ved opstillingen af de fire nye vindmøller i Nissum Bredning”, forklarer Jesper Holt. 

Han ser på sigt muligheder i, at Thyborøn også kan blive godshavn for korn og foderstof.

Artiklen er produceret i samarbejde med Lemvig Kommune.

Arrangementer
27. januar 2022
Biohuset, Lemvig kl. 17.30
Tag min hånd
Alt kører for Maja. Hun bliver snart forfremmet til overlæge og bor sammen med sin mand, Claes, o...
27. januar 2022
Biohuset, Lemvig kl. 20.00
The King's Man
Da nogle af historiens værste tyranner og kriminelle genier konspirerer om at starte en krig, de...
27. januar 2022
Kirkehuset, Lemvig kl. 10.00
Kirkens Dagligstue
”Gyldne øjeblikke” v/ Indehaver af Jyllandsakvariet Michael Madsen, ThyborønKirkens Dagligstue e...
27. januar 2022
Nr. Vosborg, Vemb kl. 20.00
Lis Sørensen
Lis Sørensens imponerende repertoire byder på en perlerække af hits fra 4 årtier samt ny...
Se alle arrangementer
Nyheder