Geoparken åbner officielt

En hel uges aktiviteter markerer, at Geopark Vestjylland nu er internationalt anerkendt som en Global Geopark sammen med 168 områder i resten af verden. 

Tekst: Erik Poulsen . Foto: Søren Palmelund

Efter 10 års forarbejde fik Geopark Vestjylland i foråret den internationale blåstempling som officiel UNESCO Global Geopark. Midt under en global pandemi skete det ret uset på et onlinemøde i UNESCO’s Styrelsesråd, hvor en lille håndfuld repræsentanter for Geopark Vestjylland deltog digitalt fra Isværket i Lemvig og blev budt velkommen i det verdensomspændende netværk.

I april var Danmark fortsat underlagt corona-restriktioner, hvilket lagde en dæmper på trangen til at holde en folkefest i anledning af den ellers længe ventede udpegning. Geopark Vestjylland nøjedes derfor i første omgang med at udsende en pressemeddelelse, hvor geoparkens formand, Steffen Husted Damsgaard, forklarede, hvilket muligheder der tegner sig med den internationale godkendelse:

”Med anerkendelsen fra UNESCO har vi fået et stærkt brand, som vi skal bruge til skabe stor synlighed af Vestjylland, så vi kan tiltrække flere gæster og flere nye borgere. Vi har stor opbakning fra Holstebro, Lemvig og Struer Kommuner og har fået massiv støtte fra Region Midtjylland og en lang række fonde. Sammen med vores mange samarbejdspartnere skal vi nu have sat ekstra fart på vores partnerskabsprogram, så UNESCO-brandet også kan understøtte udviklingen for turisterhvervet og lokale producenter”.

Aktiviteter i hele efterårsferien

UNESCO Global Geopark Vestjylland lovede dog, at udpegningen ville blive markeret på passende vis, når landet igen var åbnet op. Det sker i efterårsferien, hvor Geopark Vestjylland helt i projektets ånd har arrangeret et væld af offentlige aktiviteter over hele den landfaste del af de 4.760 kvadratkilometer, som geoparken dækker. Det vil sige Lemvig, Struer og Holstebro Kommuner, hvor man fra kysterne kan se ud over vanddelen i Nordsøen og den vestlige del af Limfjorden.

Indvielsen sker med cirka 35 store og små arrangementer i hele uge 42. Blandt andet guidede busture til hele området, gåture ved en del af geoparkens 96 udpegede sites samt foredrag flere steder.

”Med efterårsferiens mange arrangementer vil vi gerne signalere den store opbakning fra lokale aktører, som geoparken har haft samarbejde med helt fra start. Aktiviteterne er arrangeret i samarbejde med både offentlige institutioner, kommuner, museer, oplevelsesaktører og de mange forskellige frivillige, som vi har et partnerskab med”, siger Thomas Holst Christensen, daglig leder af Geopark Vestjylland.

Samarbejde med frivillige

Thomas Holst Christensen og en nyansat geolog er geoparkens eneste medarbejdere, men har en stor gruppe frivillige engageret som blandt andet guider. Formidlingen af områdets kvaliteter er i det hele taget meget afhængig af samarbejdet med frivillige, institutioner og virksomheder i området. Langt de fleste initiativer er samarbejde med eksisterende aktører, der kan se fordelene i at være en synlig del af geoparken og bruge UNESCO-stemplet, når der for eksempel skal søges penge.

Det gælder blandt andet ildsjælene, der holder gang i den historiske Aa-Mølle ved Remmerstrand. Den langt over 500 år gamle Aa-Mølle er med sit særlige romerske drev den sidste fungerende af sin slags i Nordeuropa. Der males ikke længere korn for de lokale bønder, men gennem levendegørelse af møllen fortælles, hvordan mennesket i århundreder har udnyttet vandets bevægelse gennem landskabet ned mod Nissum Bredning.

I dag er det kun regnvand og et kildevæld fra det fredede egekrat, der leverer vand til møllesøen, hvor geoparkens gæster kan opleve møllen i brug i efterårsferien. Her kører møllen, og ’møllersvendene’ byder på kaffe og kage, mens de viser rundt i den gamle mølle.

Geopark Vestjylland hjælper det private Aa-Mølle Laug med at søge penge til bevaring af den udendørs trækonstruktion ved møllehjulet, ligesom man understøtter møllelauget med formidling af attraktionen og det omkringliggende område op mod Toftum Bjerge. Blandt andet med sammenhængende stiforløb, skilte, hegn og en informationsskærm inde i selve møllen. Et samlet projekt for et større område som finansieres med en kvart million kroner fra Velux-fonden og skal bringe lokale aktører tættere på hinanden.

”Det grå guld i form af frivillige omkring Aa Mølle vil vi gerne bringe i kontakt med professionelle oplevelsesudbydere og overnatningssteder i nærheden. Møllen ligger for eksempel tæt på tre campingpladser, og der er jo ingen grund til, at gæsterne der kører langt væk, når oplevelserne kan findes tæt på”, siger Thomas Holst Christensen.

Andre aktuelle samarbejdsprojekter er blandt andet handicapvenlig adgang til Hygum Bakke, etablering af en landsby-camino mellem fire landsbyer ved Nr. Nissum samt nye stier omkring kalkgruberne i Hjerm.

Skilte og center skal byde velkommen

Helt overordnet er håbet at få Geopark Vestjylland i sig selv synliggjort på et skilt langs motorvejen til Holstebro, ligesom der arbejdes på at få geoparkens logo på kommuneskiltene ved de større indfaldsveje til Lemvig, Struer og Holstebro Kommuner.

”Vi bliver allerede markedsført på Thyborøn-Agger Færgen og ved Oddesund-tårnet. Vejdirektoratet er vi også i dialog med, og der er ny vejvisningslovgivning på vej, hvor vi forventer, at UNESCO Global Geoparker bliver ligestillet med andre UNESCO-udpegninger til for eksempel verdenskulturarv”, forklarer Thomas Holst Christensen.

Selve geoparkens indhold bliver formidlet gennem såkaldte geopark-hjørner, der opstilles som interaktive informationsvægge på flere centrale steder i de tre kommuner. For eksempel på Lemvig Museum, Hjerl Hede og Holstebro Museum samt i Naturpark Nissum Fjords kommende centre i Thorsminde og Bøvlingbjerg.

”Vi byder også allerede velkommen til geoparken i Oddesund-tårnet, men i vores ansøgning til UNESCO har vi beskrevet et overordnet velkomstcenter, som vi arbejder på at placere i Thyborøn i løbet af de kommende år. Der er både nogle gode placeringsmuligheder og mange turister”, siger Steffen Husted Damsgaard.

Overblikket over landskabets udvikling fra istiden til nu kan allerede ses ude i landskabet på halvbuede informationsskilte. For eksempel på Gejlgård Bakke ved Nissum Kirkeby, der med udsigt over Nissum Bredning til Thy, Mors, Salling og Thyborøn er et af de højeste punkter i geoparken.

Ny bedømmelse om fire år

John Clausen fra Danmarks Naturfredningsforening, der i sin tid fik idéen og initiativet til Geopark Vestjylland, er fortsat dybt engageret i arbejdet som medlem af bestyrelsen og kontaktperson til de frivillige guider og lokalsamfund. Han var selvsagt en glad mand, da UNESCO-udnævnelsen efter 10 års forarbejde faldt på plads i april, men ser også frem til nye opgaver.

”Det var jo målet at nå op i den liga. Men det kan man ikke fra bar bund. Man skal være en geopark for at blive en geopark. Så det har krævet et stort forarbejde. Og man skal huske, at udnævnelsen ikke er en sovepude. Geoparker skal vurderes hvert fjerde år for at vise, at vi fortsat lever op til UNESCO’s krav. Gør vi ikke det, kan vi miste betegnelsen igen”, siger John Clausen.

Udover udvikling af områdets formidling til både borgere og turister ser han frem til, at geoparkens geolog i samarbejde med for eksempel Ph.D.-studerende kan forske i istidslandskabet og finde nye fortællinger frem.

”Der skal være noget til både nørderne og de som blot synes, at det var sjovt at vide lidt om landskabet, de står midt i eller bor i. Mange af geoparkens sogne har opdaget, at de faktisk har en god fortælling. Uanset om det er nogle gravhøje eller en grusgrav. Det kan være med til at give et løft til lokalsamfundet og på sigt også lokalbefolkningens identitet. Det er jo ikke kun en historie om geologi, men også den kulturhistorie som landskabet har skabt for de mennesker, der har valgt være i det”.

Geoparken skal derfor også være med til at fremhæve nogle af de råvarer, som landbrug, fiskeri og jagt frembringer i området. Tanken er, at man fremover kan få oplevelser og købe fødevarer, hvor Geopark-logoet er med til at sælge varen.

”Vi går derfor nu i gang med at udvikle vores partnerskab med lokale virksomheder, så vi kan brande produkter og oplevelser fra Geopark Vestjylland. Vi har indgået en del aftaler med lokale aktører, men vi har et stort ønske om at udvide dette i de kommende år”, siger John Clausen, der også forestiller sig, at lokale kunsthåndværkere og oplevelsesarrangører kan have glæde af den egnsspecifikke branding.

Ikke mindst i disse år, hvor corona’en har åbnet turisternes øjne for vestkysten, og hvor Geopark Vestjylland vil være en af de store naturattraktioner sammen med blandt andet nationalparkerne i Vadehavet og Thy.

”Vi ved jo fra surferparadiset Cold Hawaii og nationalparken i Thy, at turisternes opmærksomhed på et område også kan få betydning for bosætningen. Hos os kan det for eksempel være paraglidere, der har nogle muligheder ved Bovbjerg Klint, som de ikke har i Thy”.

Et interessant sted at bo

Kendskabet til Geopark Vestjyllands fortællinger skal gerne lokke både turister, tilflyttere og virksomheder til egnen.

”Det er et langt, sejt træk, men jeg synes faktisk, at vi allerede er nået langt med at øge lokalbefolkningens kendskab til geoparken. Det giver en selvforståelse og stolthed af, at man er i et område, hvor der sker noget, og hvor der er en særlig geologisk og kulturhistorisk fortælling, der understøtter de kvaliteter, vi har i forvejen. Og jo mere vi selv ved om området, jo bedre ambassadører er vi for området. Vi ser også, at folk i dag er mere beviste om, hvor de bosætter sig. Det skal være et sted, som man kan forklare eller identificere sig med. Nogle vil være ligeglade med geoparken, mens det for andre vil gøre området interessant at bo i. Det samme gælder i forhold til turister”, siger Steffen Husted Damsgaard, formand for Geopark Vestjylland.  

Artiklen er produceret i samarbejde med Lemvig Kommune

UNESCO Global Geopark

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, er FN's organisation for uddannelse, kultur, kommunikation og videnskab.

UNESCO Global Geopark er på verdensplan 169 landområder i 44 lande med geologi og landskaber af international betydning, som forvaltes med det formål at bidrage til beskyttelse, uddannelse og bæredygtig udvikling. Geoparker formidler desuden naturværdier og kulturhistorie med tilknytning til landskabet.

I Danmark blev Geopark Odsherred i 2015 den første danske UNESCO Global Geopark, og i Det Sydfynske Øhav er den tredje danske geopark under udvikling i det internationale netværk, der har eksisteret siden 2004.

Geopark Vestjylland

UNESCO Global Geopark Vestjylland omfatter i alt 4.760 kvadratkilometer i Lemvig, Struer og Holstebro Kommuner samt i den vestlige del af Limfjorden og i Nordsøen ud til Jyske Rev.

Det var fortidens enorme ismasser, der for 21–23.000 år siden formede de imponerende istidslandskaber, som udgør kernen i Geopark Vestjylland. Desuden indeholder geoparken også flere millioner år gamle kalkaflejringer og landskabsformer, der er dannet af floder, kystprocesser og den kraftige vestenvind efter afslutningen af den seneste istid.

Under sloganet ’landskab skabt af is, vand, vind og mennesker’ fortæller Geopark Vestjylland også om den kulturhistoriske udvikling af området.

Læs mere på Geoparkvestjylland.dk, hvor der også er en oversigt over de aktuelle aktiviteter i uge 42, der markerer udpegningen som UNESCO Global Geopark.

Arrangementer
27. november 2021
18b, Harboøre
Julemarked i 18b
Vestjylland blærer sig Ideen er at fylde 18b med alt det bedste Vestjylland kan fremvise a...
27. november 2021
Butikkerne, Thyborøn kl. 9.30-12.30
Black Days
Så er der Black Days i Thyborøn. Kom ned og gør et godt køb.StedButikker i Thyborøn7680 Thyborøn
27. november 2021
Harboøre Hotel, Harboøre kl. 18.00
Julefrokost 2021 på Harboøre Hotel...
Vores julefrokost afholdes lørdag den 27. november fra kl 18.00 - 01.00I år spiller Scool’s Out o...
27. november 2021
Iskunsten, Thyborøn kl. 10.00
Julemarked i Thyborøn
- med hyggelige boder, julecafé og masser af oplevelser...Besøg Thyborøns hyggelig julemarkedTa...
Se alle arrangementer
Nyheder
Kontakt
Nyheder
Arrangementer
27 nov 2021
18b, Harboøre
27 nov 2021
Biohuset, Lemvig kl. 15.00
Se alle arrangementer