Får og uld i klitterne

Hyrdegård i Torsted ved Ulfborg er indstillet til Nordisk Råds Miljøpris for sin indsats for at pleje den sårbare natur i den kystnære lynghede.

Tekst:Erik Poulsen . Foto: Helle Ringgaard og Erik Poulsen

Lystbækgaard ved Torsted er nomineret som Danmarks bidrag til Nordisk Råds Miljøpris 2020. Hyrdegården, der blandt andet arbejder med vandrende fårehyrder, er indstillet, fordi gården med dens 1000 moderfår udfører et stort arbejde med praktisk naturpleje af den kystnære lynghede, der er en truet, europæisk kulturlandskabstype.

"Hede-naturen trues af ophørt drift, og Lystbækgaards efterligning af fortidens hedebrug med afbrænding og vandrehyrder kan genskabe noget af hedens biodiversitet. De græssende får græsser de planter, der skal begrænses for eksempel Rosa rugosa (rynket rose, red.) og skaber dermed plads til de mere sjældne planter og giver nicher til svampe, insekter, fugle og andre dyr”, hedder det i indstillingen til den fornemme miljøpris.

Lystbækgaard har gennem 30 år tilpasset og udviklet nordiske får og geder til formålet samt udviklet og afprøvet metoder for at skabe diversitet i landskabet ved at flytte nattefolde og afgræsning og med kontrollerede afbrændinger om foråret. Den viden gives videre til praktikanter, hyrdeelever og unge, som gerne vil lære om hedens natur og kultur, og der formidles til alle målgrupper fra børnehaver og skoler til busturister samt naturturister, der vandrer med hyrderne.

Herved er der skabt en bæredygtig model, der kan skaleres op og har potentiale til at øge den biologiske mangfoldighed for de vidt udbredte kulturlandskaber, der er truede af tilgroning eller intensiv landbrugsdrift.

”Det er en stor glæde i vores arbejde at opleve unge mennesker som ønsker at lære hyrdefaget, og se hvordan de opdager at vores nordiske får er et lille, fantastisk nyttedyr”, siger fårehyrde Berit Kiilerich.

Hun oplyser, at Lystbækgaard samarbejder bredt i hele Norden med samarbejdspartnere i Island, Norge, Sverige, Nordatlanten og Tyskland. Hyrdegården bidrager derved til at dele viden og inspirerer andre til at forstå heden som et storslået, men truet kulturlandskab og den tilknyttede natur.

Fokus på biodiversitet

Nordisk Råds Miljøpris 2020 uddeles den 27. oktober. Temaet for årets miljøpris er biodiversitet - og afspejler og understøtter FN’s verdensmål 14 og 15 om livet i havet og på land.  

"Vi modtog i år flere indstillinger, end vi plejer, og selektionsprocessen har været hård. Norden har en rigdom af personer, forskere, organisationer og virksomheder, der beskæftiger sig med biodiversitet, og det har været en fornøjelse af grave sig ned i årets mange indstillinger. Vi mener at have fundet frem til de allermest nyskabende og innovative miljøprojekter, samt initiativer med stor nytte lokalt og med gode perspektiver for at blive ’eksporteret’ og rullet ud andre steder i verden", siger Elva Rakel Jónsdóttir, formand for bedømmelseskomitéen.

Uld som kystsikring

Udover at lade fårene lave naturpleje, eksperimenterer Lystbækgaard også med at bidrage til kystsikringen ved at udlægge fåreuld på de steder i klitterne, hvor sandflugten er værst.

”Det er en naturlig måde at holde på sandet, og det kan faktisk blive ganske flot. I Lemvig Kommune forsøger vi derfor at gøre det i samarbejde med fem kunstnere”, siger Berit Kiilerich.

Arrangementer
23. juni 2021
Bovbjerg Fyr, Ferring kl. 20.30
Skt. Hans bål i Ferring
Velkommen til Sankt Hans ved Bovbjerg FyrKl. 18.00-20.00 Sankt Hans menu på Bovbjerg FyrGrille...
23. juni 2021
Fiskeauktionscenter, Thyborøn kl. 11.00-11.30
Fiskeauktion i Thyborøn
Thyborøn er en fiskerby, og i auktionscentret har der i generationer været holdt mang...
23. juni 2021
Harboøre Centeret, Harboøre kl. 18.00
Sankt Hans
Kom til Sankt Hans Aften i Harboøre CenteretKl. 17.00 Ulvetime og efterfølgende børnebålKl. 18.0...
24. juni 2021
Biohuset, Lemvig kl. 17.30
Smagen af sult
Maggie og Carsten elsker hinanden, har to skønne børn og åbner deres egen gourmetrestaurant Malus...
Se alle arrangementer