En åben portal til en fælles fremtid

AS5I9171

Nyt musik- og kulturhus på VIA’s campus i Nørre Nissum skal være for hele byen og dens studerende på hf- og læreruddannelsen.

Tekst: Helle Ringgaard . Foto: Henrik Vinther Krogh og Helle Ringgaard

Ideen blev født ottekantet i en skylle af kaffe og begejstring. Musiklærerne Tina Kandborg Gade og Andreas Molbæk sad i Parnasset, Nørre Nissum Seminariums gamle rektorbolig, som lagde kvadratmeter til de musikalske fag på hf og læreruddannelsen under VIA University College. De to lærere skulle skrive introtekst til et nyt undervisningsmodul: Ekspert i samspil. Det gik forrygende. Faktisk så godt, at en strålende fremtid med tilstrømmende elever fra nær og fjern tegnede sig. Mange elever. Alt for mange til at man kunne være bekendt at presse dem ind på Parnasset. Savnet af højt til loftet og uforlignelig god akustik bag de småsprossede vinduer i seminariets oprindelige Lovsangsal rejste sig. Udtalt bygningstræthed havde nogle år forinden fordrevet stemmer og fugtfølsomme instrumenter fra undervisningslokalerne der. Tina Kandborg Gade greb en serviet, og sammen opridsede de to musiklærere en drøm: et ottekantet, lyst og indbydende væksthus for musik og alle andre kreative fag.

”Jeg nåede at opleve sangsalen i brug, da jeg kom til Nørre Nissum som timelærer i 2003, og mindet om Vestjyllands smukkeste akustik hang stadig i ørene. Eleverne – og vi lærere – fortjente noget lige så godt i fremtiden, som man havde haft før i tiden. Og Parnasset var da helt klart for lille til vores store, fremtidige succes!”, fortæller Tina Kandborg Gade med en varm tone af glad og tilfreds selvironi.

AS5I9168

Dørstop gik op

Næste dag tog hun prompte ideen til rektorkontoret, hvor hun stødte mod et ’det lyder dyrt’ allerede i døren. Det bremsede hende dog ikke i at ringe til Jens Vilsbøll, arkitekt i Lemvig med privat bopæl i Nørre Nissum. For et nyt musik- og kulturhus skulle være for hele byen, ikke kun for de studerende på campus.

”Jens Vilsbøll tøvede ikke, men kom med det samme for at kigge på muligheder”, fortæller Tina Kandborg Gade.  

Vilsbølls umiddelbare og faglige engagement gav rygstød til, at projektet bevægede sig fra det uformelle talte ord i kontordøren til en gennemarbejdet powerpoint-præsentation. Ideen om et kreativt hus slog rod. Da Svend Aage Povlsgaard trådte af som uddannelsesleder, trådte han til som VIA-betalt tovholder og fondsansøger for projektet i 2017. Også Nørre Nissum Borgerforening kastede en ildsjæl, daværende formand Ove Damgaard, ind i arbejdet. Da forundersøgelserne var på plads og de første fondsmidler garanteret, gik VIA et gear op og satte Simon Torntoft ind som projektleder.

AS5I9117

Coronatrængt budget

Tina Kandborg Gade fulgte initiativgruppens arbejde gennem alle årene:

”Vi var gennem en fortælling i mange akter og med skiftende deltagere fra lokalsamfundet, egnens musikliv og husets medarbejdere. De seneste to år har styregruppen lagt mange frivillige timer i at navigere gennem corona-udfordringerne og de efterfølgende prisstigninger og leveranceproblemer. Men vi nåede i mål med projektet! Ikke helt til forventet tid, men til gengæld har vi holdt budgettet på 20 millioner kroner inklusive moms.”

Der er skåret et nyt koncertflygel, klippet nogle møbler og malet lidt mere, hvor paneler og anden beklædning oprindeligt var projekteret. Detaljer man måske skal kende for at savne i den bygning, som nu står.

”Arkitekt Jens Vilsbøll har – godt hjulpet af stor velvilje fra lokale håndværkere; tak for det!! – gjort et virkelig godt stykke byggestyringsarbejde,” siger Tina Kandborg Gade, og understreger, at selv om projektet har nydt stor gavn af en dedikeret, musikglad og nærboende arkitekt, var det ikke forhåndsgivet, at opgaven skulle gå til Lemvig-tegnestuen Vilsbølll & Poulsen Arkitekter MAA A/S.

”Vi indhentede tre tilbud til vores arkitektkonkurrence og pointsatte dem ud fra æstetik, funktionalitet og et kriterium om historisk bevidst, bæredygtig brug af de eksisterende bygninger. Formuleringen ’nænsom restaurering’ indgik i samtlige vores fondsansøgninger, så vidt jeg husker. Vi fik tre flotte og spændende bud, som alle indeholdt noget godt, og det var utrolig spændende at se ind i arkitekternes forestillingsverden for, hvordan vores fysiske hverdagsrammer kunne blive”, fortæller Tina Kandborg Gade.

AS5I9132(1)

Gennemsigtigt og åbent

Så selv om ikke alt gik som indledningsvis drømt – for eksempel gik ’Ekspert i samspil’ i glemmebogen, billedkunst fik ikke undervisningsplads, og der blev aldrig bygget ottekantet nyt fra grunden – så står der i dag et godt 1.200 kvadratmeter stort musik- og kulturhus i Nørre Nissum.

Undervisningslokaler til musik og mediefag samt redigeringsrum, mørkekammer, lydstudier til sang og musik på første sal. Fleksible cafe- og kreativitetsrum i stueplan. Den fuldstændigt bevarede, gennemrenoverede Lovsangssal og seminariets oprindelige hovedbygning Akropolis er bygget sammen og åbner sig både mod uddannelsesinstitutionerne bag bygningen og ud mod hovedgaden og den øvrige verden, både nær og fjern, som man gerne vil have indenfor.

”Kulturhuset har plads til, at man sætter sig ind og venter på bussen, læser en avis og får sig en kop kaffe. Dagplejerne kan trille barnevognene ind og slippe de små løs blandt farverne i krea-rummet. Fem strikkeglade mennesker kan sætte sig sammen en aften, og der kan arrangeres foredrag for få (eller mange!) og større koncerter med mere kendte kunstnere,” siger Tina Kandborg Gade.

Huset er bevidst åbent i stueplan. Forbipasserende skal ikke lægge nakken tilbage for at se ind. ’Gennemsigtighed’, ’imødekommenhed’, ’øjenhøjde’ er nøgleord for bygningen. Hoveddøren leder til en gang hele vejen igennem til en ny terrasse og de grønne plæner på campus, hvor de studerende færdes mellem bygninger fra flere epoker. Også cafeområdet og krea-rummet har vinduer til gulvet. På facaden mod hovedvejen har Akropolis fået to høje glaskarnapper, som lukker lyset ind på begge etager, et åbent og værdigt ansigt udadtil.

AS5I9179(1)

Nye aktiviteter indenfor

Hvordan adgang til og brug af Nørre Nissums nye, fælles kulturhus skal sættes op og administreres er endnu uafklaret. På en velbesøgt, musikalsk og sangstærk, indvielsesdag fredag den 9. september blev interesserede og iderige fremmødte inviteret til at melde sig til den arbejdsgruppe, som foreløbig består af huskendte og hjemmevante folk: Ove Damgaard (selv dimitteret fra Nørre Nissum Seminarium i 1970), Jens Vilsbøll (nypensioneret arkitekt), Helge Michno (viceforstander på Fenskær Efterskole) og Erik Sommer (komponist, forhenværende Seniorhøjskoleforstander og musiklærer på Nørre Nissum Seminarium fra 1989-2005).

”Vi skal finde nye aktiviteter til huset, for det er ikke meningen at trække arrangementer hverken fra Østhallen eller Østcentrets pensionisthøjskole hertil. Nørre Nissums faciliteter skal supplere, ikke underminere, hinanden. Så for fremtiden, når for eksempel Leif Davidsen (forfatter og tidligere journalist) kommer til byen for at holde foredrag for pensionister om formiddagen, kunne man måske samme aften samle et andet publikum til at høre ham om aftenen i Lovsangssalen, som har plads til 120 tilhørere.

Erik Sommer har også antydet, at han kunne være interesseret i at lede en ugentlig syng-sammen-time her, sådan som han allerede gør med stor succes i Struer”, fortæller Ove Damgaard.

Menighedsråd, lokale foreninger uden egne, faste mødelokaler og den kommunale musikskole er blandt de oplagte, potentielle samarbejdspartnere.

Intentionen for musik- og kulturhuset er, at det skal være økonomisk overkommeligt for alle, børnefamilier såvel som seniorer, at have adgang til at bruge faciliteterne. De studerende på læreruddannelsen og hf i Nørre Nissum har naturligvis fri adgang til redigeringsrum og lydstudier – også uden for almindelig skoleskematid. Det, samt at VIA’s faste personale tager sig af bygningens rengøring og vedligehold, ligger fast.

AS5I9181

Fremtidspotentiale

”Uddannelsesinstitutionerne og byen er fælles om at skabe kultur, fortællinger og liv her. Vi driver undervisning i lokalerne i dagtimerne, men hvis ideerne for alvor skal blomstre, kræver det, at lokalsamfundet kan og vil flytte ind. Det bliver spændende at se hvordan”, siger uddannelsesleder på læreruddannelsen, Majbritt Breum Nielsen.

Nørre Nissum-campus pt. eneste musiklærer, idé-medskaber Andreas Molbæk, er begejstret for sine nye arbejdsforhold med kontor, teori- og samspilslokaler samt et topmoderne lydstudie med vokalboks.

”Huset er blevet så fantastisk, at jeg må knibe mig selv i armen igen og igen. De unges vej ind i musikken går typisk gennem Youtube og Spotify, og deres laptop hvor de sidder og nørder med at bearbejde og producere musik. Nu er vi fagligt opgraderede og kan gribe de studerende, hvor de er, og tilbyde det udstyr, grej og teknologi, som er afgørende for mange, når de vælger uddannelsessted. Arkitektonisk har Nørre Nissum både fået et fælles musik- og kulturhus og en portal til fremtiden - for byen såvel som for stedets studerende”, siger Andreas Molbæk.

AS5I9085

Rene orgeltoner

Lovsangsalens kirkeorgel fra 1955 er som del af projektet sat i stand og stemt efter alle håndværkets dyder. De ti stemmer toner nu rent ud i rummet, hvor den eneste synlige forandring er nye akustiske gardiner, som kan hæves eller sænkes, alt efter om salen bliver brugt til klassisk eller rytmisk musik.

”Fremtiden får brug for organister, og hvorfor skulle Nørre Nissum ikke også kunne tilbyde dem et orgel at øve og uddanne sig på, såvel som man i dag gør i Løgumkloster og Vestervig? Vi har en fortælling på Nørre Nissum at læne os ind i og et afsæt for et fagligt højt niveau for vores uddannelser og de kunstneriske udfoldelser. Det er ikke fremmed for stedet at samle folk fra hele landet til for eksempel orkesterweekender”, siger tidligere musiklærer Tina Kandborg Gade.

Øverst på hendes drømmes ønskeseddel til kommende investeringer står et nyt flygel, som kan bruges til koncerter og indspilninger. Noget de to eksisterende, veltjente seminarieflygler fra 1950’erne og ’60’erne ikke længere helt formår, heller ikke selv om det ene er et nystemt Bösendorfer.

Tina Kandborg Gade er i mellemtiden blevet uddannelsesansvarlig for hf-linjen på VIA’s Nørre Nissum campus. Et job hun er tilpas med og bliver i, også selv om forholdene for musiklærere nu er væsentlig bedre siden dagene i Parnasset.

Artiklen er produceret i samarbejde med VIA Læreruddannelsen og hf i Nørre Nissum.

Arrangementer
1. december 2023
Lemvig Kirke, Lemvig kl. 9.30-10.15
De små synger med de grå
Kom og vær med når generationer mødes og synger sammen i Lemvig KirkeLemvig Kirek kommer til a...
1. december 2023
Vinspecialisten, Lemvig kl. 15.00-17.30
Ron Cueva limousinen
Hos Vinspecialisten får vi besøg af Ron Cueva Limousinen.Der vil være smagsprøver på de...
2. december 2023
Arena Vestjylland Forsikring, Lemvig kl. 13.30
Lemvig 1 - Aabyhøj 2
Lørdag d. 2. december tager Lemvig Basket imod Aabyhøj, når det er blevet tid til endnu en runde ...
2. december 2023
Hjerl Hede, Vinderup kl. 10.00-17.30
Julen på Hjerl Hede
Julen på Hjerl Hede - Nissernes Gård!Glæd jer til en juleoplevelse ud over de...
Se alle arrangementer