Badeby under forvandling

Trafikken omkring Søndervig skal køre nye veje. Samtidigt med igangsætningen af Lalandia bliver badebyen frem til 2023 forandret på mange måder. Blandt andet med helt nye veje og parkeringspladser. At der i stor stil skal bygges og flyttes om på badebyen, kommer både turister, borgere og forbipasserende til at mærke allerede denne sommer.

Tekst: Helle Ringgaard . Foto: Henrik Vinther Krogh

Sommeren 2020 har allerede skrevet sig ind i Søndervigs historie som skelsættende. Med tre måneders corona-nedlukning af grænsen til Tyskland var foråret i den populære badeby på vestkysten i høj grad præget af de mange tyske turisters fravær.

Og da de endelig kom i midten af juni, blev stilheden i dén grad brudt. Helt tilfældigt var det samtidigt med igangsættelse af den pæleramning, der skal sikre et stabilt fundament for opførelse af Lalandias kommende feriecenter og vandland på den mark, hvor jordarbejdet allerede er i gang; lige nordøst for det centrale Søndervig-kryds. De bankende lyde af pæleramningen kan høres til og med august.

Først på sommeren har gravemaskiner desuden påbegyndt byggemodning og opførelse af Lalandias 483 feriehuse i områdets nordlige del op mod golfbanen og Houvig. Begge dele giver en del tung lastbiltrafik til det 60 hektar store område via nye, midlertidige adgangsveje fra både Houvig Klitvej og Søndervig Landevej.

”Det kommer til at tage tid, og det kommer til at støje og støve. Det kan ikke undgås, når vi skal have flyttet en masse jord og byggematerialer. Men vi håber, at vi ved at oplyse om de gener, der uvægerligt opstår, kan afhjælpe de værste følgevirkninger for de beboere, pendlere og besøgende, der vil blive berørt af byggeriet”, siger projektdirektør Thomas Nielsen fra Lalandia.

Omfartsvej ud mod fjorden

Ringkøbing-Skjern Kommune går samtidigt i gang med en ny omfartsvej ved Søndervig og en rundkørsel på Søndervig Landevej. 

”Det bliver omfattende, og i en lang periode vil det blive træls rent trafikmæssigt. Men det skal nok blive godt. Jeg tror, at alle, der på et tidspunkt har kørt i bil til Søndervig vil give mig ret i, at det er nødvendigt at gøre noget ved de trafikale forhold i og omkring Søndervig. Allerede nu er der ofte - og især i turistsæsonen - kø både på Holmsland Klitvej og på Søndervig Landevej”, siger Niels Peter V. Lauridsen, afdelingsleder i Ringkøbing-Skjern Kommunes Plan- og Vejanlæg-afdeling.

Han forklarer, at idéen med en omfartsvej sydøst om det eksisterende lyskryds er at sende trafikken, der skal videre mod Hvide Sande, Ringkøbing eller ind til Lalandia, udenom Søndervig-krydset.

”Trafikken i især højsæsonen er en udfordring, som ikke bliver mindre med etableringen af Lalandia, der begynder at nærme sig, samtidigt med at Naturkraft i Ringkøbing er åbnet. Vi har derfor på et tidligt tidspunkt overvejet de forskellige scenarier og forelagt et katalog med løsningsmuligheder for politikerne. De vedtog en løsning med en omfartsvej fra Søndervig Landevej til Holmsland Klitvej”, siger Niels Peter V. Lauridsen.

Den nye vej, der placeres nogenlunde samme sted, som den eksisterende mølletransport-grusvej ud mod Ringkøbing Fjord ligger, etableres i juli og ind i august måned. Herefter går arbejdet med rundkørslen på Søndervig Landevej i gang. Det samlede anlæg ventes færdigt inden årets udgang.

Landevej bliver byzone

Ringkøbing-Skjern Kommune nøjes dog ikke med sommerarbejde syd for Lalandia-området. Den lidt kedelige landevej mellem Søndervig og Lalandia – Houvig Klitvejs sydlige ende op til Lodbergsvejs udmunding i hovedvejen - kommer også under kærlig behandling og bliver frem til næste forår ombygget til en mere byagtig zone, hvor farten på klitvejen bliver sat ned fra 80 km/t til 50 km/t. 

”Havet er trods Lalandia stadigt den store attraktion ved Søndervig på de dage, hvor solen skinner. Gæsterne i Lalandia-sommerhusene vil derfor også i høj grad søge mod Søndervigs bymidte. Det giver en masse gående trafik over Houvig Klitvej, hvor der i forvejen er meget trafik. Også tung trafik. Her har man valgt en rendyrket luksus-model, hvor Søndervig og Lalandia knyttes sammen, så gæsterne oplever, at de går i et fælles, trygt ferieområde – og ikke over en landevej. Det skal være sådan, at et barn selv kan løbe tilbage i sommerhuset, hvis man har glemt at få en bold med på stranden”, siger Niels Peter V. Lauridsen.

Løsningen er inspireret fra ferieøen Rømø og indebærer, at de to kørebaner på den eksisterende landevej adskilles med en beplantningshelle med marehalm. Samtidigt etableres der en bred gangsti langs vejen samt flere strategisk placerede fodgænger-overgange. Og i det hele taget forskønnes designet langs vejen og en nyetableret rasteplads, så det nuværende indtryk af primært dybe grøfter, hegn og badebyens bagside forsvinder.

”Det bliver en flot og fin løsning, og det var egentlig meningen, at vi først skulle begynde til næste år. Men efter at regeringen i forbindelse med corona-krisen har hævet kommunernes anlægsloft, har byrådet besluttet, at vi allerede i år går i gang med en del af arbejdet. Det kommer så oven i alt det andet og bliver sat i gang i løbet af turisthøjsæsonen. Rent fysisk begynder vi i august, hvor Houvig Klitvej lukkes fra krydset ved Lodbergsvej og ned mod Søndervigkrydset. I stedet bliver der et lyskryds mod nord, hvor trafikken ledes ad Lodbergsvej og ud på Houvig Klitvej ved Beach Bowl”, siger planchefen.

Handelsgade bliver forskønnet

Rækkerne af træpullerter, der ellers indsnævrer Søndervigs handelsgade, bliver derfor savet væk til august, så den midlertidige vejløsning kan etableres med mulighed for, at to lastbiler kan passere hinanden i den nordlige ende af Lodborgsvej. 

Når Lodbergsvejs rolle som omfartsvej er afsluttet – formentlig i april næste år - ventes den i dag delvist flisebelagte vej med planchefens ord ”at være smadret”. Samtidigt går Ringkøbing-Skjern Forsyning i jorden for at renovere spildevandsledningerne i bymidten. Da vejene således alligevel skal genetableres og forskønnes, har man også valgt at fremtidssikre vejafvandingen på både Lodbergsvej og Badevej ned mod havet.

Overvejelserne går blandt andet på at etablere et nyt regnvands-bassin syd for Søndervig-krydset.

Bassinet skal også være en klimasikring af badebyen mod oversvømmelser i forbindelse med kraftige regnskyl.

”Det hele kommer derfor til at være træls til i nogle måneder, men det bliver hammergodt til sidst”, siger Niels Peter V. Lauridsen.

Når Lodbergsvej i slutningen af 2021 er genskabt som rolig handelsgade, vil trafikken i den sydlige ende i øvrigt blive ensrettet.

Ny stor parkeringsplads

Parkeringspladserne i Søndervig er også påvirket af de mange byggearbejder. På de travleste sommerdage har der holdt op til 700 biler på den mark ved Søndervig-krydset, hvor Lalandia-centret de kommende år skal bygges, når ferieboligerne er færdige. Pladsen er dog allerede overtaget af byggemaskiner. 

Ringkøbing-Skjern Kommune forventer derfor at etablere en midlertidig parkeringsplads lidt længere mod nord og øst for Houvig Klitvej. En permanent løsning arbejdes der på at placere i det såkaldte Nyhavns-område; sydvest fra Søndervig-krydset og med indkørsel fra Søndervig Landevej.

”Vi håber, at det bliver en parkeringsplads med plads til både 600 biler, cyklister og toiletfaciliteter. Også her bliver der gående trafik mod vest til Søndervig. Det nordligste stykke af Holmsland Klitvej får derfor tilført byzone-tiltagene fra ombygningen af Houvig Klitvej. Det vil give en helhed omkring krydset og trafiksikre forhold for alle samt en forskønnelse af vejstrækningen, der passer godt ind i Søndervigområdets udtryk”, forklarer planchefen.

Flere idéer på tegnebordet

Når de kommende års byggerier er afsluttet, kommer udviklingen af Søndervig dog næppe til at stå stille. I samarbejde med Realdania har kommunen sideløbende arbejdet med udvikling af Søndervig og Hvide Sande som fremtidens feriebyer. 

Der ligger derfor detaljerede visioner for eksempelvis sammenhængende stier ud i området omkring Søndervig og Lalandia. En akse gennem hjertet af badebyen med ’porte’ til fjorden og havet er også beskrevet sammen med et nyt bytårn ved siden af Søndervig Supermarked.

Artiklen er produceret i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune

Søndervig-planerne

Ringkøbing-Skjern Kommune har holdt og holder en række informationsmøder for både lokale borgere og feriehusejere, og der er nedsat lokal følgegruppe, der bidrager til dialogen omkring de mange Søndervig-planer. 

De bliver også synliggjort på hegnet langs Houvig Klitvej samt i Søndervigs centrum, hvor plancher fortæller om det arbejde, som både Lalandia, forsyningen og kommunen har i gang.

”Med en samlet fortælling håber vi at informere så godt som muligt, så folk er mere overbærende med, at det er besværligt i en periode”, siger udviklingskonsulent Nanna Resen Westen fra Ringkøbing-Skjern Kommune.  

En nærmere beskrivelse af de forskellige planer og ændrede forhold kan desuden findes via hjemmesidelinket rksk.dk/om-kommunen/projektsider/vejprojekter-ved-soendervig

Arrangementer
26. september 2021
Biohuset, Lemvig kl. 14.00
Kandis for livet - arrangement
Kandis for livet er en livsbekræftende film om en gruppe danskere spredt ud over landet, der genne...
26. september 2021
Harboøre Centeret, Harboøre kl. 11.00-15.00
Indendørs loppemarked
Kom til en hyggelig dag i centeret når vi igen holder stort indendørs loppemarked.  Ønsker du ogs...
26. september 2021
Museet for Religiøs Kunst, Lemvig kl. 19.00
Koncert med Simon Lynge
Oplev en stemningsfuld koncert med Simon Lynge i museets dejlige lokaler med udsigt ud ove...
26. september 2021
notfarAway, Fjaltring kl. 15.00–17.00
Stærke Stemmer - når naboen er dig selv...
Stærke Stemmer er debatstunder, hvor en person med en stærk stemme indleder med et foredrag, de...
Se alle arrangementer
Nyheder
Kontakt
Nyheder
Arrangementer
26 sep 2021
Biohuset, Lemvig kl. 14.00
26 sep 2021
Biohuset, Lemvig kl. 17.30
Se alle arrangementer